scroll
Kloakstrid i Aalborg endte lykkeligt Udviklingen af de gamle spritfabrikker centralt i Aalborg til en ny bydel præget af industri- og kulturarv, kunst, arkitektur og gastronomi kan nu gå ind i næste fase.

Kloakstrid i Aalborg endte lykkeligt

En større uenighed om linjeføring af en stor kloakledning i en bydel centralt i Aalborg har sat et stort byggeprojekt på pause. Nu har A. Enggaard, Spritten og Aalborg Kommune fundet hinanden, og projektet kan færdiggøres

Udfordringer med bydelens hovedkloakledning har hidtil betydet, at dele af et udviklingsprojekt centralt i Aalborg i længere tid har været sat på pause. Uenighed blandt de implicerede parter, Aalborg Kommune, A. Enggaard og udviklingsselskabet Spritten, har til tider virket uløselige, men nu er der faldet en aftale på plads.

Parterne er nu ved fælles indsats nået så langt, at hovedkloakken er i den afsluttende fase og snart kan tages i brug:

- Vi har siddet i en arbejdsgruppe med deltagelse fra både kommunen, Spritten A/S og A. Enggaard, hvor de forskellige alternativer er blevet drøftet. Hovedkloakkens placering har været en af de største udfordringer, og arbejdsgruppen har i fællesskab fundet en løsning, der betyder, at den ikke vil blive til hinder for områdets øvrige planlagte bebyggelser.

- Selve omlægningen har været et særdeles kompliceret og spændende stykke anlægsarbejde, som vi nu snart er i mål med. Dermed kan både Spritten, Kunsthal Spritten og vi arbejde videre med vores forskellige dele af grunden.

- Hos os betyder det blandt andet, at vi nu kan færdiggøre vores p-kælder og påbegynde arbejdet med planlægningen af vores kommende projekter med boliger og erhverv, siger projektudviklingschef Morten Løgsted fra A. Enggaard.

Aftalen indebærer, at bydelens hovedkloakdeling er blevet omlagt fra en placering langs havnefronten til et forløb gennem grunden:

- Det er ingen hemmelighed, at vores samarbejde har været svært i en periode, men vi er blevet enige om at lade fortid være fortid, og i processen har det været tydeligt, at alle parter har haft et oprigtigt ønske om at finde en god løsning for byen.

- Det lover godt for fremtiden, siger entreprenør Asger Enggaard fra A. Enggaard.

Hos Spritten er bestyrelsesformand Rikke Gaardboe selvsagt også tilfreds med at kunne se enden på forløbet:

- Aftalen betyder, at vi i Spritten nu kan komme videre med at realisere visionerne for omdannelsen af den gamle spritfabrik. Allerede i starten af det nye år begynder vi nænsomt at renovere nogle af de gamle bygninger.

- Omlægningen af hovedkloakken betyder, at vi nu sammen med de andre involverede i Sprittens udvikling kan kigge fremad til glæde og gavn for Aalborg, siger hun.

-dc

24/1 2024