scroll
Kommune bliver klar til stort klimaprojekt seks måneder før planenSkitse af pumpe-sluse-anlægget.

Kommune bliver klar til stort klimaprojekt seks måneder før planen

Arbejdet på et klimasikringsprojekt med pumpe-sluse anlæg ved udløbet af Kolding Å går i gang mere end et halvt år før forventet. En af årsagerne er et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Et af de største klimatilpasningsprojekter i Kolding Kommune er netop nu ved at blive realiseret.

Arbejdet med det pumpe-sluse anlæg, der skal bidrage til at reducere risikoen for oversvømmelser fra Kolding Å, skulle være påbegyndt i november, men det arbejde kan starte et halvt år tidligere end forventet.

Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune og Blue Kolding, sidstnævnte kommer også til at varetage driften af anlægget.

- Vores samarbejde med de eksterne rådgivere og entreprenører – Cowi og Jorton – har været uden sidestykke. De kommer med nogle unikke erfaringer og ekspertise på det her område, noget de blandt andet har med i bagagen fra et lignende projekt i Aabenraa.

- Fremrykningen af igangsætningen betyder ikke, at vi kan afkorte anlægsperioden, men at det giver større sikkerhed for at den stramme tidsplan med færdiggørelse i november 2025 holder stik, fortæller formand for Natur, Miljø og Klima udvalget i Kolding Kommune, Jørn Chemnitz (SF).

Arbejdet med anlægget er så småt startet op, og nogle af dagene i løbet af uge 14 og 15 vil naboerne i området kunne høre, at der blive banket pæle i jorden.

Men bortset fra en smule støj er det ellers begrænset med gener fra byggeriet af det nye pumpe-sluse anlæg, fortæller projektleder Lars Guldager, der er projektleder i kommunen.

- Jorton er ved at etablere et byggeområde ude på havnearealet, så der bliver ikke de store gener for eventuelle naboer i forbindelse med byggeriet.

- Der er forskellige faser i løbet af det kommende halvandet år, men set i lyset af hvor stort et projektet er, og hvor stor betydning det får for klimatilpasningsplanen, politikerne har vedtaget, så er det yderst begrænset, hvad borger og naboer vil opleve af gener i anlægsfasen.

Formålet med anlægget er, at minimere risikoen for oversvømmelser. Der er primært to oversvømmelses-scenarier, som pumpe-sluse anlægget skal afhjælpe.

Anlægget skal både sættes i drift, når der er skybrud eller langvarig nedbør, der fylder åen op med vand, eller ved høj længerevarende vandstand ude i Kolding Fjord.

-dc

3/4 2024