LCA
LCA
scroll
Kystsikring i Køge Bugt bliver dobbelt så dyrt som ventetSolrød Kommune har sammen med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet en plan for kystsikring af Solrød Kommune. Foto: Solrød Kommune.

Kystsikring i Køge Bugt bliver dobbelt så dyrt som ventet

HedeDanmark skal færdiggøre et kystsikringsprojekt i Solrød, som nu ventes at koste 12 millioner kroner. Inden pandemi, krig og andre globale kriser fik priserne til at skyde i vejret, var forventningen det halve

Stor global efterspørgsel på byggematerialer, prisstigning på brændstof og et fejlskøn på budgettet fra kommunens daværende rådgiver. Det er nogle af årsagerne til, at næste del af sikringen af Solrød Kommunes kyst desværre bliver en hel del dyrere end forventet.

Projektet indeholder etableringen af en sluse i Solrød Bæks udløb til Køge Bugt, en spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk og et tværdige ved Fulgesang/Ventegodtsvej. Alle tre tiltag skal beskytte området mellem Karlstrup Mosebæk og Ventegodsvej øst for Strandvejen mod oversvømmelser.

Projektet løber op i ca. 12 mio. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget, som kommunens daværende rådgiver tilbage i 2020 vurderede, det ville koste.

- Det er en voldsom prisstigning i forhold til det, vi havde forventet. Derfor har vi også forhørt os om de generelle prisstigninger på markedet for klimasikringsprojekter hos både Klar Forsyning og Kystdirektoratet, og ud fra deres tilbagemelding må vi konstatere, at prisniveauet generelt er steget eksplosivt, siger Kim Sunesen (V), formand for Natur-, klima- og planudvalget, og fortsætter:

- Vi havde selvfølgelig gerne set en noget mindre pris, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så er Køge Bugt udpeget som et af de ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Derfor er det også nødvendigt, at vi tager sikringen af kommunens kyster seriøst. Det er simpelthen et 'need-to-projekt', også selvom det bliver meget dyrere end forventet.

Den nævnte del af arbejdet med at sikre områdets kyst forventes at bliver udført fra september-november 2023. Det betyder, at færdsel i området bliver påvirket, og at dele af stranden bliver spærret af i forbindelse med arbejdet.

Sikringen af Solrød kommunes kyst er delt op i flere projekter, og som en anden del af sikringen af området ved Karlstrup Mosebæk og Ventegodsvej er den eksisterende klitrække blevet forhøjet. Den del af kystsikringen er således ikke en del af det kommende arbejde, og er derfor ikke indeholdt i prisen på de 12. mio. kr.

-dc

16/8 2023