Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Ny bog skal gøre vores byer endnu grønnere

Ny bog skal gøre vores byer endnu grønnere

SPONSORERET INDHOLD: Anlæggene i landets byrum kan blive endnu mere frodige, hvis der allerede i planlægningsfasen tages højde for den jord, som beplantningen skal gro i. Det er budskabet i en ny bog, der udfordrer byens grønne oaser

Del artiklen på

Landet over anlægges der grønne byrum med det formål at opsamle regnvand, øge biodiversitet og skabe glæde for byens brugere. Og det er en god nyhed, for de grønne anlæg har positiv betydning for mennesker og natur.

Men byrummene kan blive endnu grønnere, og de kan holde i endnu flere år, hvis de i højere grad end tidligere anlægges med fokus på jorden – de såkaldte vækstmedier – i stedet for et enøjet fokus på den synlige beplantning. Udover de rent vækstmæssige egenskaber bidrager vækstmedier nemlig med en række væsentlige funktioner, hvad angår bl.a. hydraulik, filtrering og ikke mindst bæreevne. 

Det er hovedbudskabet i den nye bog ”Konstruerede vækstmedier,” som er skrevet af fire forfattere, der alle arbejder professionelt med byens grønne rum: Landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund, civilingeniør Troels Edelslund Raabjerg, geotekniker Peter Randrup Nilsson og gartneriteknolog Søren Storm. Forfatterne har erfaring fra anlægsbranchen og gartneribranchen.

Vækstegenskaber og bæreevne i fokus

Med hver deres uddannelsesmæssige baggrund anskuer forfatterne danske byers grønne anlæg fra hver deres vinkel. Og det er en pointe i sig selv, lyder det fra forfatterne bag bogen. De grønne byrums succes afhænger nemlig af, at de bliver planlagt, anlagt og vedligeholdt ud fra et tværfagligt perspektiv, der trækker på viden og erfaring fra flere forskellige videnskaber.

Det forklarer Kamilla Aggerlund, der er en af forfatterne bag bogen:

- Målet med bogen er at bidrage til en bred tværfaglig forståelse af begrebet vækstmedier. Vi håber, at vi dermed kan klæde læseren på til at træffe de rigtige beslutninger om et anlægs vækstmedier. Der er forskel på, om et anlæg har til hovedformål at absorbere regnvand, øge biodiversiteten eller pynte i gadebilledet til gavn for byens brugere. Vækstmedierne skal understøtte anlæggets formål, hvis det skal udnyttes optimalt og være langtidsholdbart, forklarer Kamilla Aggerlund.

Hun suppleres af medforfatter Troels Edelslund Raabjerg. Han understreger, at udover de vækstmæssige egenskaber bidrager vækstmediernes hydrauliske funktion også til eks. håndtering af tilstrømmende vand. Ligeledes er bæreevnen helt fundamental.

- Bæreevnen udgør en afgørende faktor, hvis vækstmediet med succes skal anvendes i opbygningen af befæstede arealer. Bæreevnen er med andre ord ganske essentiel i forbindelse med urban anvendelse, hvor der er behov for, at vækstmediet bærer fortove, cykelstier o.a. befæstelse.

Troels Edelslund Raabjerg påpeger samtidig, at grønne byrumsprojekter ofte kan være komplekse – ikke mindst grundet de holdninger, som de forskellige fagområder har til vækstmediernes egenskaber.       

Bogen henvender sig til professionelle 

Bogens målgruppe er alle, der beskæftiger sig professionelt med grønne anlæg og byrum, og den er skrevet som et opslagsværk, hvor du kan hente viden og begreber fra din egen såvel som andres fagområder.

- Du behøver ikke at læse alle kapitlerne i bogen. Man kan nøjes med de kapitler, der er relevante for ens projekt. Er der ord, som man ikke kender, er der en ordliste bagerst, som kort forklarer, hvad vi mener med begreberne, fortæller Søren Storm, der er medforfatter til bogen.

Bogen er desuden rigt illustreret med grafikker, der viser de forskellige processer, der opstår i et anlæg. Og så er den krydret med inspirerende billeder og beskrivelser af vellykkede cases rundt omkring i Danmark.

- Det var vigtigt for os at være konkrete i bogen, så det hele ikke var teoretisk snak. Derfor har vi til flere af kapitlerne udvalgt en case, som vi går i dybden med, og som vi behandler ud fra kapitlets tema,” siger Søren Storm.

Grønne anlæg skal vedligeholdes

Udover at slå fast, at vækstmedierne udgør hele grundlaget for beplantningens trivsel, har det også været vigtigt for forfatterne at slå fast, at et vellykket grønt anlæg, uanset dets formål, er afhængig af løbende vedligeholdelse.

- I kommunerne er der lige nu et rigtig stort fokus på etableringen af grønne anlæg. Det er rigtig positivt, men vi savner, at den efterfølgende drift og vedligeholdelse også får opmærksomhed. Det er afgørende, hvis anlægget skal holde i mange år, fortæller Kamilla Aggerlund.

Bogen ”Konstruerede vækstmedier” udgives af virksomheden BG Byggros, hvis primære fokus er at understøtte grønne byer. Bogens fire forfattere er ansat hos virksomheden.

Bogen kan opleves på messen Have & Landskab d. 25.-27. august i Slagelse, hvor de besøgende også har mulighed for at møde forfatterne.

Læs mere om Kloak & afvanding

5/8 2021
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.