scroll
Regeringen smider stort millionbeløb efter klimatilpasning i sårbare lande Dan Jørgensen (S), har været minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik siden december 2022. Før det var han klima-, energi- og forsyningsminister i tre og et halvt år.

Regeringen smider stort millionbeløb efter klimatilpasning i sårbare lande

I alt styrker Danmark indsatsen for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer med et betydeligt bidrag på 100 millioner kroner til den Globale Fond for Klimatilpasning

Danmark styrker indsatsen for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer med et betydeligt bidrag på 100 mio. kr. til den Globale Fond for Klimatilpasning

- De lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne, er ofte også lande med få ressourcer. Med støtte til den Globale Fond for Klimatilpasning bidrager Danmark til, at de mest sårbare samfund får hjælp til at tilpasse sig, siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S).

Fonden er etableret som en del af FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). Fonden finansierer en bred vifte af projekter i udviklingslande herunder tilpasning af infrastruktur, vandforsyning og udvikling af mere bæredygtigt og klimatilpasset landbrug.

Fondens projekter er designet til at imødegå udfordringer med tilpasning til klimaforandringer i regioner og samfund over hele verden.

Fokus er på klimatilpasning i lokale samfund, samtidig med at der i stigende grad ydes støtte til udbredelsen af tidlige varslingssystemer, der skal øge det lokale beredskab mod indvirkninger af klimaforandringer.

Målet er at reducere uligheder i evnen til at håndtere klimaændringer og styrke modstandskraften i de mest sårbare områder.

Med bidraget vil Danmark styrke de globale initiativer, der adresserer ulighederne i kapacitet og ressourcer til at håndtere klimaændringer.

De 100 mio. kr. vil blive rettet mod projekter og programmer, der sigter mod at gøre sårbare samfund mere modstandsdygtige over for de negative virkninger af klimaforandringerne.

Bidraget er en del af den styrkede danske støtte til klimatilpasning, der på finansloven for 2024 udgør ca. 60 % af den samlede klimabistand på ca. 5,1 mia. kr.

-dc

25/1 2024