Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Tre konkrete forslag til at reducere Legionella i vandetVarmt brugsvand udgør en stigende andel af energiforbrug og klimaaftryk for bygninger, bl.a. fordi Legionella fordrer højere temperatur end der komfortmæssigt er behov for.

Tre konkrete forslag til at reducere Legionella i vandet

Et tværfagligt projektsamarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Statens Serum Institut har udviklet og demonstreret tre konkrete løsningsforslag, som skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i Danmark

Del artiklen på

På trods af det danske drikkevands generelt gode kvalitet ligger Danmark blandt de højeste i Europa, når det drejer sig om forekomsten af legionærsygdom, som skyldes bakterien Legionella. Forekomsten har gennem nogle år været stigende. Nu kommer en tværfaglig arbejdsgruppe med Teknologisk Institut og Statens Serum Institut samt producenterne Metro-Therm og Danish Clean Water med tre konkrete løsningsforslag, der skal bringe forekomsten ned.

- Vi kan konstatere, at forekomsten af Legionella i danske varmtvandssystemer er høj, og problemet ikke synes at blive mindre i fremtiden. Det skyldes bl.a. ønsket om at spare energi og reducere klimabelastning, hvilket medfører, at temperaturen i brugsvandsinstallationerne ofte sættes for lavt.

- Det giver mulighed for vækst af legionellabakterier, som kan spredes til mennesker i form af små vandpartikler (aerosoler) fra f.eks. brusebade. Derfor har det været vigtigt både at se på de temperaturmæssige krav såvel som alternative løsninger og mulighederne for at kunne fastlægge og forbedre særligt risikofyldte installationer, siger seniorkonsulent og projektleder Kaj Bryder, Teknologisk Institut.

Risikovurderingsværktøj, termisk løsning og biocidløsning
Gennem projektet er udarbejdet seks faglige delrapporter, hvor man dels har udredt den aktuelle situation og mulighederne for at kompensere lave brugsvandstemperaturer, og dels har arbejdet med udvikling og demonstration af tre løsningstiltag, som skal begrænse udbredelsen af Legionella i brugsvandsinstallationer.

Det drejer sig om et risikovurderingsværktøj, som kan medvirke til vurdering og forbedring af tilstanden i aktuelle brugsvandsinstallationer, og en elektrisk booster-enhed, som sikrer temperaturovervågning og optimal indstilling og kontrol af brugsvandsinstallationen. Endelig gælder det anvendelse af en såkaldt biocid-løsning med tilsætning af hypoklorsyre til det varme brugsvand.

Tilsætning af hypoklorsyre
Tilsætning af hypoklorsyre indgår ikke i dag i myndighedernes foreslåede løsninger, men projektgruppen vurderer, at den som et forholdsvist miljøvenligt og effektivt middel mod Legionella også ved lave brugsvandstemperaturer kan have en stor effekt.

Hypoklorsyre er en svag syre, som dannes, når en elektrolysegenerator ved elektricitet omdanner salt og vand til en mild, men meget effektiv desinfektionsopløsning. Hypoklorsyre er godkendt gennem EU's godkendelsesproces, hvor der er lavet effektivitetsstudier samt en lang række beregninger og felttest. Det menneskelige immunsystem anvender selv hypoklorsyre til at bekæmpe infektioner.

Energistyrelsens EUDP-projekt Legionella-sikring og energieffektivisering for installationer og forsyning er gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Teknologisk Institut, Statens Serum Institut, VIA University College, Danish Clean Water, Metro-Therm, Fredericia Fjernvarme, boligselskabet KAB og Projektkontoret/Region Sjælland.

Projektet er udkommet med seks delrapporter, som kan hentes her.

-dc

Læs mere om Kloak & afvanding

13/4 2023
BrønddækslerByggerådgivningDrænHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottefælderTilbageløbssikringTilbageløbsventilUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.