left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

50.000 boliger på Lynetteholm rammer ikke andre hovedstadskommuner

50.000 boliger på Lynetteholm rammer ikke andre hovedstadskommuner

Indenrigs- og boligministeren afviser, at byggeriet af 50.000 boliger på Lynetteholm bliver en hindring for en afbalanceret udvikling i hele hovedstadsområdet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Torsten Gejl fra Alternativer har bedt indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek
redegøre for, hvordan etableringen af op imod 50.000 nye boliger og titusinder af nye arbejdspladser placeret på Lynetteholmen, Refshaleøen og Prøvestenen påvirker udviklingen i kommunerne i Københavns omegn.

Ministeren erkender, at ’det er svært at spå om fremtiden’, så det undlader han. I stedet konstaterer Kaare Dybvad Bek, at etablering af op imod 50.000 nye boliger umiddelbart lyder af meget, men at heller ikke Lynetteholmen bliver bebygget på én dag.

I principaftalen mellem regeringen og Københavns Kommune forudsættes byudviklingen på Lynetteholmen at ske over 35 år i perioden 2035-2070.

Gunstig udvikling
Indenrigs- og boligministeren ser etablering af boliger og arbejdspladser på Lynetteholmen som en god mulighed for også i fremtiden at muliggøre et omfattende nybyggeri af boliger tæt på centrum af København:

- Og på den måde medvirke til at dæmpe tendenser til stigende priser i hele det indre hovedstadsområde. Der er i de seneste 20 år er bygget mere end 50.000 boliger i Københavns Kommune. Generelt har hele hovedstadsområdet i de senere år været inde i en gunstig udvikling, som giver sig udslag i byudvikling og boligbyggeri mange steder i regionen. For eksempel kan nævnes Irmabyen i Rødovre, Fængselsgrunden i Albertslund, Nærheden i Høje-Taastrup og Trekroner i Roskilde i ’Roskilde-fingeren’, påpeger ministeren.

Byfingrene
Også i de øvrige ’byfingre’ henviser han til eksempler på byudviklingsprojekter:

- Som bolig- og indenrigsminister med ansvar også for den fysiske planlægning, ser jeg det som meget vigtigt at arbejde for, at Danmark fortsat har en hovedstad, hvor det er attraktivt at bo, arbejde, uddanne sig, dyrke fritidsinteresser mv. for alle befolkningsgrupper. Derfor må der fra centralt hold være fokus på at understøtte en afbalanceret og en i bred forstand bæredygtig udvikling i hele hovedstadsområdet med dets 34 kommuner og lidt over to millioner indbyggere, forklarer Kaare Dybvad Bek.

Huslejer til at betale
Han henviser til Fingerplanen som ’et nyttigt redskab’, da den som overordnet ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet giver mulighed for at tilgodese og samordne en lang række forskellige hensyn omkring arealanvendelse på tværs af kommunerne:

- Den fremtidige og gradvise etablering af en ny bydel, som Lynetteholmen, vil ikke være til hinder for en afbalanceret udvikling, men vil netop gøre, at der også fortsat er plads til nye boliger og arbejdspladser centralt i hovedstadsområdet. Her, såvel som andre steder i området, er det vigtigt, at der opføres et passende antal almene boliger med en husleje, der er til at betale, slutter Kaare Dybvad Bek

Læs mere om Byggeri

7/5 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.