Aktuelle nyheder - Byggeri

Arkitekturen er i fare ved efterisolering af gamle huse

Arkitekturen er i fare ved efterisolering af gamle huse

Myndighederne vurderer, at det som oftest ikke vil være rentabelt at hæve taget i situationer, hvor der skal bygges en ny gesims op

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Boligudvalget har indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek oplyse, ’om arkitekturen lider skade, når gamle huse med gesimser skal have bygget 40 centimeter ekstra væg op, når de skal have skiftet tag for at leve op energikravene?’

Ministeren understreger i sit svar, at Bygningsreglementets energikrav skal følge EU-regler og er en implementering af et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne.

Ifølge direktivet er Danmark forpligtet til at stille krav om gennemførelse af rentable energibesparelser, når bygninger renoveres.

Efterisolering skal være rentabel
- Bygningsdirektivet giver ligeledes mulighed for at undtage bygninger, når bygninger er officielt beskyttet på grund af arkitektonisk eller historisk værdi. Derfor er fredede og bevaringsværdige bygninger undtaget fra kravene i Bygningsreglementet, hvis efterlevelsen af kravene er i strid med bevaringsværdierne, oplyser Kaare Dybvad Bek.

Specifikt for tagrenoveringer vil de fleste rejste tage med gesimser være tage med spær, og i de tilfælde skal det ifølge Bygningsreglementet undersøges, om efterisolering i spærhøjden er rentabel:

- Hvis det er rentabelt, skal efterisolering gennemføres. Derefter undersøges det, om det er rentabelt at hæve tagbeklædningen yderligere gennem for eksempel påforinger af de eksisterende spær for at efterisolere, lyder det videre i svaret til Boligudvalget.

Sikrer at taget ikke lider skade
I den sammenhæng medregner man de ekstra udgifter, der er forbundet med at hæve taget på den rigtige måde.

- Det betyder, at hvis taget skal hæves med 40 centimeter som der bliver nævnt i spørgsmålet, kan udgifterne til at bygge gesimsen op til den ny etagehøjde medregnes. Dermed kan det sikres, at husets arkitektur ikke lider skade. Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at det som oftest ikke vil være rentabelt at hæve taget i situationer, hvor der skal bygges en ny gesims op. I disse tilfælde vil det alene være efterisolering i spærhøjden, der vil være krav om, hvilket ikke ændrer bygningens arkitektur, lyder det fra ministeren.

Dispensation kan søges i kommunen
Der er desuden indført renoveringsklasser i Bygningsreglementets energikrav, som kan benyttes af de bygherrer, der gerne vil have en mere fleksibel tilgang til energikravene.
De kan for eksempel benyttes, hvis der er ønske om at bevare en bygningsdel af hensyn til arkitekturen:

- Det kunne for eksempel være, at det ønskes at undgå at hæve et tag. Hvis renoveringsklassen kan opfyldes på en anden vis end ved at hæve taget, vil det ligeledes opfylde kravene i Bygningsreglementet. Endelig er der mulighed for at ansøge om dispensation fra Bygningsreglementets krav. Det gøres ved at kontakte den lokale kommune, der er byggemyndighed i konkrete byggesager. På den baggrund er det min vurdering, at udformningen af energikravene sikrer fleksibilitet med hensyn til at kunne bevare den oprindelige arkitektur. slutter Kaare Dybvad Bek.

Læs mere om Byggeri

16/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.