Aktuelle nyheder - Byggeri

Beskæftigelsesministeren sylter RUT-tilsynBeskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesministeren sylter RUT-tilsyn

Der bliver taget folk fra tilsyn med RUT-registret og tilsyn med andre arbejdsmiljøproblemer for at øge indsatsen mod coroana

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et brev til medlemmerne af Folketinget Beskæftigelsesudvalg oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blandt andet, at Arbejdstilsynet den kommende periode ’vil gennemføre færre tilsyn med øvrige arbejdsmiljøproblemer og tilsyn af andre typer, for eksempel tilsyn med nye anmeldelser i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) og fællesaktioner med politiet og Skattestyrelsen’.

Beslutningen om at nedjustere Arbejdstilsynets opgaver på de nævnte områder skal ses i lyset af den øgede coronaspredning, hvor der blandt andet er eksempler på lokale udbrud blandt vandrende arbejdstagere

Skærpet coronaindsats
Ministeren mener på den baggrund, at der er behov for flere og mere vidtgående tiltag mod spredning af COVID-19:

- Jeg har derfor sammen med arbejdsmiljøforligskredsen og aftalepartierne bag Finansloven for 2020 drøftet, hvordan Arbejdstilsynet i endnu højere grad skal bidrage til at reducere spredningen af coronavirus. På baggrund af drøftelsen igangsætter Arbejdstilsynet fra den 28. oktober til udgangen af november en ny skærpet coronaindsats med fokus på vandrende arbejdstagere. Der indledes en højintensiv tilsynsindsats med cirka 50 tilsynsførende (årsværk) i to uger. Herefter vurderes det, hvordan coronaindsatsen bedst kan tilrettelægges resten af perioden, oplyser ministeren.

Strakspåbud
Indsatsen rettes blandt andet mod bygge- og anlægsbranchen, hvor der er mange vandrende arbejdstagere.

Tilsynsindsatsen er landsdækkende og udformes som målrettede specialtilsyn med fokus på forebyggelse af smittespredning hos udenlandske ansatte:

- Arbejdstilsynet vil i forbindelse med indsatsen give strakspåbud, hvis mundtlig vejledning ikke er tilstrækkelig og vil samtidig reagere med forbud og strakspåbud ved betydelig fare efter de sædvanlige retningslinjer i det omfang andre arbejdsmiljøproblemer identificeres, lyder det fra Peter Hummelgaard.

Bedre kommunikation
Tilsynsindsatsen suppleres af en kommunikationsindsats, som skal skabe opmærksomhed omkring arbejdsgiverens ansvar, så virksomhederne understøttes i at leve op til de retningslinjer og krav, der gælder.

Arbejdstilsynet kan blandt andet oplyse om det materiale, som er udarbejdet i forbindelse med arbejdet i task forcen om coronasmitte med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft. Materialet handler blandt andet om coronasmitte i boliger, der deles af flere ansatte, og det er oversat til flere sprog.

Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen netop har præsenteret retningslinjer med en række anbefalinger til arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed, omkring afstand, rengøring og andre forhold, der skal forebygge smittespredning.

Målrettet tilsynsindsats
Ministeren understreger, at der bliver en målrettet tilsynsindsats i forhold til smittespredning, og at det betyder, at ’størstedelen af de tilsynsførende, der fører tilsyn med social dumping, vil blive dedikeret til denne opgave’:

- Det betyder også at Arbejdstilsynet i perioden vil gennemføre færre tilsyn med øvrige arbejdsmiljøproblemer og tilsyn af andre typer, for eksempel tilsyn med nye anmeldelser i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) og fællesaktioner med politiet og Skattestyrelsen, oplyser beskæftigelsesministeren.

Læs mere om Byggeri

30/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.