bygma
bygma
scroll
Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Danmark tvinges til at gennemføre EU-mindsteløn

Trods verserende retssag ved EU-Domstolen, SKAL Danmark indføre mindstelønsdirektivet, inden der er faldet dom i sagen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Søren Søndergaard fra Enhedslisten har bedt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ’redegøre for status på implementeringen af EU´s direktiv om passende mindstelønninger i Danmark’, og det fremgår af svaret, at Danmark anlagde den 18. januar 2023 søgsmål ved EU-domstolen om at få annulleret mindstelønsdirektivet:

- Tidspunktet for domsafsigelse er endnu ikke fastlagt, men det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der vil blive afsagt dom ultimo 2024/primo 2025, oplyser ministeren.

Afventer ikke dommen
Men mindstelønsdirektivet SKAL være implementeret i medlemsstaterne senest den 15. november 2024:

- Implementeringen kan derfor ikke afvente, at der bliver afsagt dom om annullation af mindstelønsdirektivet. Beskæftigelsesministeriet har på den baggrund igangsat arbejdet med implementering af mindstelønsdirektivet. Der har i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg været holdt indledende drøftelser med arbejdsmarkedets parter om implementeringen, og i den forbindelse kan det oplyses, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan direktivet implementeres i en dansk kontekst, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

30/11 2023