Aktuelle nyheder - Byggeri

DGNB Villa: Ny certificering til enfamiliehuseI dag findes der i Danmark DGNB-certificeringerne: DGNB Nye bygninger og omfattende renoveringer, DGNB Drift, DGNB Byområder, DGNB Villa og DGNB Rum.

DGNB Villa: Ny certificering til enfamiliehuse

Green Building Council Denmark lancerer en ny DGNB-certificering målrettet enfamiliehuse og andre mindre byggerier. Den nye certificering har fået navnet DGNB Villa

Del artiklen på

Når man køber et hus i dag, er det forbundet med en lang række valg, som kan være svære for almindelige købere at forstå konsekvenserne af. Fremover bliver det nu muligt at købe et DGNB Villa-certificeret hus. I et DGNB Villa-certificeret hus er der taget hensyn til den familie, der flytter ind i det. Det kan eksempelvis være minimering af skadelig kemi, energieffektivitet og et sundt indeklima. Samtidig er der også fokus på at bygge med lavere CO2-udledning, sikre biodiversiteten og forsvarlig brug af naturressourcer. Målet er at skabe bedre boliger både for køberne og for planeten.

- I en byggeproces skal man som køber forholde sig til rigtig meget. Og det er de færreste, som kan kalde sig ekspert på alt fra afgasning til universelt design. Med DGNB Villa får man hjælp til at sikre kvaliteten i byggeriet. Det er en fordel for den nuværende køber, men også for husets fremtidige ejere og samtidig smart, når huset skal sælges igen, siger Emilie Elmer Land Jensen, som er projektleder for DGNB Villa hos Green Building Council Denmark.

Simplificering men bevaring af faglighed
I udviklingen har det været nødvendigt at ændre på formatet på DGNB for at blive relevant for enfamiliehuse. Både i størrelse og anlægssum er enfamiliehuse en helt anden skala end de byggerier, som typisk går efter en DGNB-certificering.

I tæt samarbejde med et advisory board er der lavet væsentlige ændringer for at gøre DGNB mere overskuelig uden at gå på kompromis med det faglige niveau.

DGNB Villa består af 12 kriterier inden for miljø, økonomi og social bæredygtighed. Særligt for DGNB Villa, er der indført tjeklister og eksempler som supplement til klassiske funktionskrav, der gør systemet mere fleksibelt og tilgængeligt.

Der skal bygges mindre enfamiliehuse
I dag er gennemsnittet for et nybygget enfamiliehus på over 200 m2 - hvilket er 50 % større end i 1990. Samtidig er størrelsen på familier faldet. Hver kvadratmeter kræver klimaskadelige materialer og skal varmes op mange år frem. Derfor vil Green Building Council Denmark gerne motivere til, at der bygges færre men bedre kvadratmeter af hensyn til klimaet, miljøet og biodiversiteten.

Selvom man fra første januar 2023 skal udregne livscyklusvurderinger (LCA) på nybyggede huse, er det kun én del af puslespillet, der skal gå op for at løse klimakrisen. Kravet i lovgivningen udregnes nemlig per m2, og det vil ofte tilgodese større byggerier fremfor mindre. Et tinyhouse kan have samme formål og brug som et hus på 200 m2 og have en markant lavere samlet CO2-udledning end et hus på 200 m2, men ende med at få en højere udledning per m2 end et hus på 200 m2.

Nøglen er at udregne CO2-belastning per person. I DGNB Villa vil det – for første gang i DGNB-sammenhæng – være muligt at opgøre CO2 per person i stedet for per m2. Det er afgørende, da et større hus samlet set har et større forbrug af jordens ressourcer end et mindre.

Godt i gang – men slet ikke i mål
Der er allerede stor opbakning fra både husbyggefirmaer og arkitekter, som i dag gør klar til at sælge DGNB Villa-certificerede huse.

- DGNB Villa er første skridt i en bæredygtig retning for boliger i mindre skala. Ser man de planetære grænser som målet, og det bliver vi nødt til, så er der utrolig langt endnu. Og når nu der bygges så mange nye m2 enfamiliehuse, er det vores opgave at skubbe dem i en mere bæredygtig retning, siger Mette Qvist, som er direktør i Green Building Council Denmark.

Omkring halvdelen af Danmarks indbyggere bor i enfamiliehuse og andre mindre byggerier. 

-dc

Læs mere om Byggeri

9/1 2023