Aktuelle nyheder - Byggeri

’Grøn’ drejebog bag CO2-reduktionMursten fra Egernsund Wienerberger.

’Grøn’ drejebog bag CO2-reduktion

Med afsæt i energiaftalen mellem Danske Tegl og Energistyrelsen er det lykkedes teglvirksomheden Egernsund Wienerberger at nedbringe CO2-emissionen yderligere

Del artiklen på

Brancheorganisationen Danske Tegl har netop gentegnet sin energiaftale med Energistyrelsen. Aftalen indebærer, at branchens indsats for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen ifm. den traditionelt energiintensive teglfremstilling fortsætter til og med 2020.

Energispareindsatsen hos teglvirksomhederne har i konkrete tal betydet, at de fra 2014-2018 samlet set har reduceret energiforbruget til brænding af tegl med over 9,5 %. Og sammenligner man med situationen tilbage i 1990, er energiforbruget i dag op mod 40 % lavere.
 
Blandt de største aktører i den nye aftale er Egernsund Wienerberger med salgsselskaber i tre skandinaviske lande og fem danske samt to svenske fabrikker. Her er man allerede godt på vej med at nedbringe CO2-emissionen markant, fortæller Andreas Christensen, der er Managing Director Operation i Egernsund Wienerberger:

- Vi er meget bevidste om, at vi er en del af en energitung branche og derfor også har et ansvar for at være en del af løsningen. Og selv om vi stadig ikke er i mål, er vi nået meget langt de senere år. Ikke mindst takket være energiaftalen, der er et rigtigt godt redskab til at få skub på udviklingen, understreger han.
 
Klar og konkret retning
Nøglen til omstilling hos Egernsund Wienerberger er en drejebog, der omfatter en lang række konkrete initiativer.

Drejebogen er udarbejdet med afsæt i energiaftalen, men ud over energiprojekter formulerer den også konkrete mål inden for bl.a. produktudvikling og fungerer på den måde som en generel grøn vejviser for virksomheden.

Andreas Christensen uddyber:

- Vi kigger ikke kun på energioptimering af de eksisterende produktionsanlæg og eksempelvis mulighederne for at skifte til mindre CO2-tunge brændselstyper. Vi har også fokus på at udvikle produkter med et lavere CO2-aftryk. Kan vi f.eks. designe murstenene på en måde, så produktionen kræver færre ressourcer? Eller finde alternativer til ler, der er et ressourcekrævende materiale at arbejde med, selv om det på den anden side er et 100 %  rent naturmateriale?

Fremtidssikker løsning
Andreas Christensen understreger, at udfordringen for teglværkerne i dag ikke er at lave en CO2-neutral mursten. Det er nemlig muligt. Problemet er, at produktionsomkostningerne med den nuværende teknologi er så store, at ’hele varelageret skal opbevares i pengeskabet’, som han udtrykker det.

- Men markedet skal også være der, og det kræver et større pres fra forbrugere, pensionskasser, kommuner og andre, der bygger nyt eller renoverer, om at bruge grønne materialer, siger han og tilføjer:
 
- I den forbindelse er det værd at nævne, at kigger vi på hele murstenens levetid frem for kun at se på fremstillingen, er det ikke en specielt energitung løsning. Tegl kan holde i mange århundreder og genanvendes igen og igen. Så det er en fremtidssikker løsning set i et cirkulært perspektiv.   

-kj

Energiaftalen mellem Danske Tegl og Energistyrelsen:
I alt 12 teglvirksomheder er omfattet af den nye aftale med Energistyrelsen og modtager tilskud til delvis dækning af PSO-afgiften som modydelse. I perioden 2014-2018 var 10 teglvirksomheder omfattet, og det resulterede i 39 energispareprojekter med årlige besparelser på lidt over 17.000 MWh. Det svarer til næsten 4000 tons CO2 eller lidt under energiforbruget for 800 typiske enfamilieshuse i 2018. Tilskuddet til de 10 virksomheder løb i perioden op i knap 14 mio. kr. 

Læs mere om Byggeri

25/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.