Aktuelle nyheder - Byggeri

Nye regler om montering og nedrivning af mineraluld

Nye regler om montering og nedrivning af mineraluld

På baggrund af nogle ’bemærkninger fra EU-Kommissionen’ har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard orienteret Folketingets Beskæftigelsesudvalg om ’regulering af arbejde med montering og nedrivning af mineraluld’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Arbejdstilsynet forventer ifølge beskæftigelsesministeren at udstede en revideret bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre – Mineraluldsbekendtgørelsen – og de nye regler træder i kragft allerede den 1. juli i år, altså om godt en uge.

I forhold til et tidligere fremsendt udkast er der foretaget enkelte ændringer, fordi bekendtgørelsesudkastet har været til notifikation hos EU-Kommissionen.

Kommissionen er kommet med bemærkninger om dobbeltregulering i forhold til udkastets bestemmelser om pligter for producenter og leverandører i forhold til EU's kemikalieforordning REACH, og der er også bemærkninger i forhold til klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Byggevareforordning
Desuden er mineraluld omfattet af EU’s byggevareforordning, der harmoniserer erhvervsdrivendes forpligtelser ved markedsføring af byggevarer:

- De pågældende bestemmelser var en videreførelse fra den nugældende mineraluldsbekendtgørelse fra 1988, og før den pågældende EU-regulering trådte i kraft… Reguleringen i bekendtgørelsen betyder, at arbejde med montering og nedrivning af ny mineraluld - typisk fremstillet EFTER 1997 - bliver reguleret på niveau med andre kemiske stoffer og materialer, mens arbejde med montering og nedrivning af gammel mineraluld -typisk fremstillet FØR 1997 - med enkelte undtagelser bliver reguleret på niveau med Kræftbekendtgørelsen. Den endelige bekendtgørelse vil fremgå af Retsinformation ultimo juni, oplyser Peter Hummelgaard

Læs mere om Byggeri

22/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.