Aktuelle nyheder - Byggeri

Sundhed og trivsel er påvirket af det byggede miljø Projektet skal kigge på vores sundhedskultur, for ’sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svagelighed’, som WHO beskriver det.

Sundhed og trivsel er påvirket af det byggede miljø

Juul | Frost Arkitekter har iværksat projektet Fremtidens Urbane Sundhedskultur for at udvikle skalerbare modeller for byudvikling med sundhed som den bærende vision og med brugernes adfærd i centrum

Del artiklen på

I dag udfordres danskernes sundhed både fysisk, mentalt og socialt af bl.a. overvægt, inaktiv livsstil, ensomhed og dårligt mentalt helbred. ’Den Nationale Sundhedsprofil 2017’ viser bl.a. at 6,3 % af den voksne befolkning oplever at føle sig ensomme, og at der i perioden 2010 til 2017 er sket en 32 % stigning i andelen med dårligt mentalt helbred.

På trods af, at der forskes ekstensivt i sundhed og sundhedsfremme, er der ’… behov for en overskuelig metode til at arbejde i praksis’ og ’… at genstarte samtalen om, hvordan vi eksekverer i forhold til planlægning og byudvikling’, som en af projektpartnerne formulerede det under projektets planlægning.

Derfor er ambitionen med projektet både at udvikle værktøjer og anbefalinger til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med sundhed på tværs af skalaer og i strategiske partnerskaber. I forlængelse heraf er det en målsætning, at projektet også skal involvere og forankres hos bl.a. boligselskaber, private bygherrer og udviklere for at sikre anvendeligheden af anbefalinger og værktøjer. På baggrund af den netop startede videns- og caseindsamling skal anbefalingerne på sigt afprøves i en række pilotprojekter.

En holistisk tilgang til sundhed
Fremtidens Urbane Sundhedskultur stiller sig på skuldrene af Juul | Frost Arkitekters tidligere udviklingsprojekt ’Cities of well-being’, og tager afsæt i FN’s Verdensmål, med særligt fokus på mål 3: Sundhed og trivsel og mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, samt WHO's sundhedsbegreb.

WHO definerer sundhed som ’en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svagelighed’. Det sætter ramme for en holistisk tilgang til sundhed med fokus på både livsstil og levevilkår og et fokusskift fra sygdom til livskvalitet. Planlægning kan bidrage aktivt til helhedsorienteret sundhedsfremme som supplement til de traditionelle medicinske løsninger.

Projektet finder sted i samarbejde med hhv. Holbæk- og Aalborg kommune, hvor projektet skal forankres i pilotprojekter. Parallelt vil en tænketank, med repræsentanter fra bl.a. SDU, KU, DGI, m.fl., sikre innovationen gennem inddragelsen af tværfaglig viden om fysisk, social og mental sundhed set i et helhedsorienteret perspektiv.

Der er planlagt to åbne sundhedslabs i efteråret 2021, som vil blive annonceret så snart program forelægger. Her skal forskellige temaer, spændende faglige inputs og diskussion sikre, at aktører og interessenter kan agere ’kritisk masse på projektet.

Udviklingsprojektet er støttet af Realdania.

-los

Læs mere om Byggeri

11/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.