Aktuelle nyheder - Byggeri

Tommel nedad for fremskudt færgeleje ved TårsEksempel på, hvordan er fremskudt færgeleje kunne se ud

Tommel nedad for fremskudt færgeleje ved Tårs

Strømforholdene ved indsejlingen til en fremskudt havn ved Tårs indebærer en betydelig usikkerhed for projektet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Repræsentanter fra kommunerne Svendborg, Lolland, Langeland og Guldborgsund har været i foretræde i Folketingets Transportudvalg angående muligheden for et fremskudt færgeleje ved overfarten mellem Langeland og Lolland, men den mulighed afviser transportminister Benny Engelbrecht i et svar til Transportudvalget.

Han henviser til en analyse fra Sund & Bælt af en fremskudt havn ved Tårs, som viste, at der er miljø- og sejladsmæssige udfordringer forbundet med projektet.

Det gælder ifølge transportministeren både om blokering af vandgennemstrømningen i Langelandsbæltet og betydelige udfordringer ved indsejlingen til færgelejet i en fremskudt havn på grund af vanskelige strømforhold.

Strømmen er en væsentlig risiko
Det fremgår af undersøgelsen, at strømningsblokeringen og strømningsforholdene ved havnemundingen er identificeret som ’de væsentligste risici’ for gennemførelsen af projektet, idet tilstedeværelse af en kunstig ø og dæmning vil skabe en accelerering af strømmen omkring indsejlingen til færgelejet i en fremskudt færgehavn.

Ministeren understreger, at usikkerheden om strømforholdene ved indsejlingen til den fremskudte havn ved Tårs indebærer en betydelig usikkerhed for projektet:

- Hertil kommer, at ingen af de undersøgte løsninger var samfundsøkonomisk rentable under basisantagelserne, oplyser Benny Engelbrecht.

Tiden forpasset
Et af argumenterne for det fremskudte færgeleje er muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Femernforbindelsen, men det afviser ministeren:

- Det fremgår af Sund & Bælt Holdings undersøgelse, at der skal foretages en række vurderinger og simuleringer, inden en VVM-undersøgelse kan igangsættes. Hertil kommer, at der skal tilvejebringes en hjemmel til at anlægge den fremskudte havn i form af en anlægslov. Det er derfor højst tvivlsomt, om projektet vil kunne realiseres i tide i forhold til det igangsatte anlægsarbejde med Femern Bælt-forbindelsen...

Hvor er flertallet?
Han bemærker i øvrigt, at en eventuel videre undersøgelse af en udflytning af Tårs Havn vil skulle besluttes af et flertal i Folketinget:

- Indtil videre har jeg ikke noteret mig et sådant flertal, hvorfor der ikke er igangsat yderligere undersøgelser. Dette kan dog indgå i drøftelserne om en kommende infrastrukturplan. Det er fortsat min klare ambition, at kommende infrastrukturinvesteringer skal forhandles bredt i Folketinget for at sikre langsigtede og solide politiske aftaler, som adresserer de væsentligste trafikale udfordringer, slutter Benny Engelbrecht

Læs mere om Byggeri

20/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.