left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Tre ud af fire renoveringer overholder energikraveneFoto: Colourbox.

Tre ud af fire renoveringer overholder energikravene

En ny analyse indikerer, at energikravene ved renovering af eksisterende bygninger i bygningsreglementet bliver overholdt i ca. 75 % af alle renoveringsprojekter i énfamilieshuse

Del artiklen på

Bygninger står for ca. 40 % af Danmarks energiforbrug, og det er derfor afgørende, at bygningsmassen er så energieffektiv som muligt, samt at bygningsreglementet overholdes ved renovering af bygninger, hvis Danmark skal opfylde målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Desuden viser flere analyser, at energieffektivisering er en forudsætning for, at den grønne omstilling sker billigst muligt for samfundet.

Tidligere har analyser indikeret, at der har været udfordringer med efterlevelse af den del af bygningsreglementet, der omhandler energirenovering. Så for at få et bedre indblik i årsagerne til samt omfanget af den manglende efterlevelse har Energistyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen iværksat en analyse, som er foretaget af konsulenterne Viegand Maagøe i samarbejde med Wilke.

Analysen viser, at ca. 33 % af de adspurgte ejere af énfamiliehuse i undersøgelsen har renoveret deres bolig inden for de sidste to år. Baseret på de svar i undersøgelsen, hvor det entydigt kan konkluderes, om kravene er overholdt, vurderes det, at energikravene overholdes i gennemsnit i ca. 75 % af renoveringerne i énfamilieshuse.

Konsulenterne vurderer på tværs af alle de renoveringer, der er foretaget inden for de sidste to år, at bygningsreglementets energikrav oftest efterleves ved renovering af kommunale, regionale og statslige bygninger, mens kravene i lidt mindre grad efterleves ved renoveringer af énfamilieshuse. Da ca. 60 % af det samlede potentiale for varmebesparelser ved energirenovering af bygningsmassen i Danmark findes i énfamilieshuse, peger analysen på, at der særligt i disse bygninger er potentiale for at reducere energiforbruget ved at øge efterlevelsen af bygningsreglementets energikrav.

Barriererne er manglende viden og økonomi
Analysen peger på, at økonomiske forhold er den væsentligste årsag til manglende efterlevelse af energikravene. F.eks. vurderer bygningsejerne ofte, at indsatsen ikke er rentabel ud fra deres opfattelse af deres egen økonomi og kriterier, selvom en rentabilitetsberegning udført efter forskrifterne i bygningsreglementet rent faktisk viser, at arbejdet er rentabelt efter bygningsreglementets kriterier.

Analysen viser desuden, at jo større kendskab og opmærksomhed bygningsejerne har på bygningsreglementet og energikravene, i jo højere grad bliver kravene efterlevet. En årsag til manglende efterlevelse er i forlængelse heraf, at energikravene kan være vanskelige at forstå for både husejerne og aktørerne i byggebranchen.

Fire tiltag kan sætte skub i renoveringerne
For at fastholde niveauet samt øge omfanget af renoveringer og efterlevelse af bygningsreglements energikrav ved renovering peger analysen på fire mulige tiltag:

- Tilskudsordning til energirenoveringer.
- Større bevågenhed om energikravene og målrettet information til de forskellige aktører og målgrupper.
- Undervisning i energikravene på erhvervsuddannelserne samt efteruddannelse i kravene.
- Krav om tilknyttet tredjepartsrådgiver på store renoveringsprojekter evt. i kombination med commissioningproces af tekniske installationer.

-kj

Læs mere om Byggeri

2/3 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.