LCA
LCA
scroll
For 60 milliarder kroner energipark til Ringkøbing-SkjernJacob Hänel Christensen, forretningsudviklingsdirektør i GreenGo Energy, præsenterede tirsdag planerne om en stor energipark i Ringkøbing-Skjern Kommune.

For 60 milliarder kroner energipark til Ringkøbing-Skjern

I Ringkøbing-Skjern Kommune kan man glæde sig over, at en enorm investering er på vej. Selskabet GreenGo Energy pønser på at smide 60 milliarder kroner efter en energipark, der kommer til at udnytte en optimal placering på vestkysten

Selskabet GreenGo Energy præsenterede tirsdag planerne om en stor energipark øst for Tarm. Anlægget er et samlet projekt til omkring 60 milliarder kroner, og det giver glæde på borgmesterkontoret i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Jeg er meget begejstret over, at GreenGo Energy ser i vores retning med et så stort og spændende projekt. Vi har som byråd vedtaget en ambitiøs klimaplan for kommunen, vi har pladsen, og vi har den know how, der skal til, så jeg er meget glad for, at GreenGo har set, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted at placere et så stort anlæg, siger borgmester Hans Østergaard (V).

Et enigt byråd har tidligere udpeget Stoustrup-området som egnet til netop placeringen af en energipark. Borgmesteren understreger, at kommunen endnu ikke har modtaget en ansøgning om projektet:

- Vi behandler alle ansøgninger seriøst, men det er klart, at når vi taler om en ansøgning til et projekt af denne størrelse og med dét potentiale – både hvad angår arbejdspladser og udvikling – så går vi selvfølgelig også positive og nysgerrige ind i dialogen. Vi er også klar over, at projektet vil give anledning til mange spørgsmål, som skal besvares, og bekymringer, der skal tages alvorligt.

- Derfor går vi med ind i et samarbejde om udviklingen af projektet, så det tager størst mulig højde for de kvaliteter og værdier, vi har i kommunen. At vi kan være med til at sikre den grønne omstilling i så stor en skala passer godt ind i byrådets vision, siger han.

Investering på 60 milliarder kroner
GreenGo Energy oplyser, at den samlede investering i energiparken forventes at blive på omkring 60 milliarder kr., og at projektet forventes at skabe et sted mellem 300 og 500 permanente, lokale arbejdspladser.

Selve energiparken er baseret på 4GW vedvarende sol- og vindenergi, hvilket betyder en udviklingsportefølje på 4000 hektar landbaserede sol- og vindprojekter i kommunen. Dertil kommer havvindmøller på 2GW ud for den jyske vestkyst fra GreenGo Energys portefølje af havvind-projekter, der primært er ansøgt under åben dør-ordningen.

Ansøgning ikke sendt endnu
GreenGo Energy fortæller, at placeringen øst for Tarm dels skyldes områdets muligheder for byggeriet, men at særligt de tekniske muligheder for el-trafikken mod nord, syd, øst og vest grundet Energinets 400 kV transformerstation er afgørende.

- Jeg er klar over, at et projekt af denne størrelse skaber usikkerhed og mange spørgsmål, og de skal selvfølgelig besvares. Samtidig åbner projektet for nogle meget interessante muligheder som f.eks. billig fjernvarme til mange af kommunens borgere og CO2-fangst på lokale biogasanlæg som en synergi til Energiparken. Det er også spændende, at projektet har en målsætning om, at arealer til solceller fortsat kan bruges til landbrugsdrift.

- Vi forventer en øget bosætning og glæder os over de erhvervsmuligheder, der kan opstå som følge af projektet. Her er vertical farming én af de muligheder, der tales meget om, siger Ole Nyholm Knudsen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Når GreenGo Energy sender en formel ansøgning til kommunen, går den almindelige beslutnings- og planproces i gang. Først herefter skal byrådet tage endelig stilling til planerne om energiparken.

25/1 2023