bygma
LCA
scroll
89 tunnelelementer til Femernprojektet

89 tunnelelementer til Femernprojektet

Støbningen af tunnelelementerne til den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på Femern i gået gang

Af Dan Bjerring

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt har passeret den hidtil største milepæl, da den første støbning af tunnelelementerne blev foretaget af flere end 140 medarbejdere fra Femern Link Contractors.

Det sker cirka to og et halvt år efter første spadestik til verdens største betonelementfabrik, og dermed har Femern Bælt-projektet ramt et helt afgørende tidspunkt i projektets historie.

Det betyder, at de første 24 meter af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland nu er støbt

Stor milepæl
Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S, der er bygherre på tunnelforbindelsen, forklarer, at det er et meget afgørende tidspunkt og en stor milepæl i Femern Bælt-projektet:

- Byggeriet af fabrikken, arbejdshavnen og tunnelportalen har fyldt rigtigt meget, men nu kan vi rent faktisk konstatere, at støbningen af elementerne til Femern Bælt-tunnelen er i gang, siger han.

10 specielelelementer
Der skal støbes 89 tunnelelementer, hvoraf de 79 bliver standardelementer på hver 217 meter længden, 42 meter i bredden og 9 meter i højden.

De 10 specialelementer bliver 39 meter lange, 47 meter brede og 13 meter høje og skal indeholde en kælder til brug for servicering af tunnelen

Et standardtunnelelement bliver lavet i ni støbninger – også kaldet segmenter – på hver cirka 24 meter i længden. Det er altså det allerførste segment af i alt 711 segmenter, der nu er blevet støbt.

Færdig i 2029
Det første tunnelelement forventes at blive nedsænket i Femern Bælt i 2024 i den særlige tunnelrende, som i øjeblikket er under udgravning - mere end 90 procent af renden er i øjeblikket færdiggjort.

Produktionen af tunnelelementerne fortsætter til 2027, hvor det forventes, at det sidste tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er færdigproduceret. Femern Bælt-tunnelen åbner i 2029.

10/7 2023