Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Arkitektplan: Læg Lyngbymotorvejen under jorden

Arkitektplan: Læg Lyngbymotorvejen under jorden

Et nyt forslag fra Urban Power vil gentænke området omkring Lyngby station, som et nyt attraktivt byområde, der vil kunne sy det centrale Lyngby sammen og skabe grønne forbindelser

Del artiklen på

I området omkring Lyngby Station der i første sals højde en motorvej, der skærer sig midt igennem byen. Denne massive konstruktion stammer fra en tid, hvor bilisme udelukkende blev betragtet som fremskridt uden skelen til konsekvenserne for vores byer. Motorvejen fylder snart 60 år, og tegnestuen Urban Power sætter nu spørgsmålstegn ved, om det er værd at kaste flere penge efter vedligeholdelse af en løsning, der efter deres mening hører fortiden til?

- Lyngby er et eftertragtet byområde med både lokal historisk landsbystemning og et storbyagtigt præg - en kombination der ikke rigtigt findes magen til andre steder i hovedstadsområdet. En massiv gennemstrømning af mennesker giver området identitet og liv. Men området har også store udfordringer - både ift. trafik, parkering, boligudbud, mangel på grønne forbindelser, partikelforurening og ikke mindst støjen fra motorvejen. Den kommende letbane er der også ved at blive gjort plads til - dog ikke uden massive udfordringer. Måske er det på tide at gentænke hele området omkring stationen for at skabe et endnu bedre Lyngby til fremtidens generationer - en løsning der vil kunne sikre, at både trafikken, bylivet og byen fungerer, lyder det fra Urban Power.

Ny grøn sammenbinding
Ifølge tegnestuen er en af de store fordele med Lyngby netop, at S-togsstationen er centralt placeret midt i byen. Det er let at komme til og fra byen med S-toget, og det skaber en god base for et velfungerende tæt byområde. Men sammen med motorvejen fungerer jernbanen som en barriere, der skærer byen over:

- Tænk hvis både motorvejen og jernbanen blev ført under jorden gennem det centrale Lyngby. Ikke nok med at støjen ville forsvinde, der ville også være grobund for at etablere en samlende grøn forbindelse helt ned til Lyngby Sø samt en ny attraktiv bydel omkring stationen. En ny bydel vil både kunne fungere som en sammenbinding af bymidten og skabe nye attraktive boliger, der set ift. bæredygtighedskrav ligger helt rigtigt til at kunne formindske CO2-fodaftrykket fra transporten. Og netop boligerne er vigtige ift. finansieringen af de underjordiske tunneller. Salg af byggeretter til de nye boliger vil kunne betale op mod halvdelen af anlægsudgifterne for en underjordisk vejforbindelse, jernbane og parkeringsanlæg. Det nye boligområde vil samtidig bygge videre på Lyngbys unikke karakter med en tæt lav struktur og grønne gaderum.

Optimerer trafikstruktur
I arkitekternes nye plan vil trafikken også kunne få bedre vilkår. Ikke mindst cyklisterne, der i dag er tvunget til at køre ad Lyngby Hovedgade, vil i fremtiden kunne få glæde af det sammenhængende grønne strøg uden biltrafik:

- Denne nye forbindelse, der løber der, hvor jernbanen ligger i dag, bliver et attraktivt naturrigt område for alle i byen. Samtidig kan både biler og tog passere uhindret under byen. Samtidig med nedgravningen af motorvej og jernbane kan der anlægges et stort underjordisk parkeringsanlæg, som kan løse nogle af Lyngbys parkeringsudfordringer. Ved at lægge dette anlæg umiddelbart ved motorvejen kan parkeringen foregå på en let og enkel måde uden, at trafikken ledes ind gennem byens smalle gader. Trafikplads til busser og letbane kan optimeres så selve stationspladsen bliver mere attraktiv som byrum og i fremtiden også kan indeholde andre funktioner end udelukkende trafik. Pladsen bliver Lyngbys centrale mødested, lyder det videre.

Urban Power er klar over, at en plan om nedgravning af trafikken og fortætning af bykernen er et stort indgreb, som kræver politisk mod, men henviser herhjemme til  Thomas B. Thrigesgade i Odense:

- Denne hovedfærdselsåre er i de seneste år blevet nedlagt og erstattet af tæt by. I Lyngby bevarer vi i dette forslag en optimal infrastruktur for de gennemkørende trafikanter samtidig med, at vi skaber et attraktivt byområde og løfter kvaliteten af hele byen.

-kj

Læs mere om Byggeri

27/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder