Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Beskæftigelsesministeren støtter 3F i sag mod italienske entreprenørBeskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen går nu ind i kampen for den danske model på fagbevægelsens side

Beskæftigelsesministeren støtter 3F i sag mod italienske entreprenør

Troels Lund Poulsen vil have EU til at gribe ind i italiensk retssag, hvor Solesi afviser at betale 14 millioner kroner i bod

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor han advarer mod konsekvenserne af den såkaldte ”Solesi-sag”, hvor en siciliansk domstol har frikendt entreprenørselskabet Solesi fra at skulle betale en bod idømt af den danske Arbejdsret.

Ministeren skriver til kommissionen, at han finder det ”uacceptabelt”, hvis fuldbyrdelse af en afgørelse fra den danske Arbejdsret trækker i langdrag eller helt afvises af domstole i en anden medlemsstat.

Han understreger, at den danske regering vil gøre, hvad det er muligt, for at sikre, at overenskomster, der er indgået med udenlandske tjenesteydere, bliver overholdt og håndhævet.

Væsentlige danske interesser på spil
Troels Lund Poulsen slår fast, at ”det er en sag med væsentlige danske interesser på spil”, og at det er ”meget problematisk, at en afgørelse fra den danske Arbejdsret ikke uden videre anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat”.

Den italienske virksomhed Solesi blev pålagt at betale en bod på 14 millioner kroner for brud på den overenskomst, som Solesi ellers selv havde indgået med 3F.

Retten i Siracusa gav i begyndelsen af december Solesi medhold i, at dommen fra Arbejdsretten ikke kan tvangsfuldbyrdes i Italien, da den ”er i strid med grundlæggende retsprincipper”, og at påstanden om ”overenskomststridige forhold, mangler præcision”.

Arbejdsrettens afgørelser skal følges i andre EU-lande
Afgørelsen er foreløbig er anket til Appelretten i Catania – cirka 80 kilometer nord for Siracusa - hvor første retsmøde finder sted den 10. maj 2019.

Ministeren skriver til EU-Kommissionen, at ”det er desværre forventeligt, at sagen ved Appelretten i Catania kan tage lang tid og muligvis først afsluttes i 2021”.

Han understreger samtidig, at afgørelser afsagt af Arbejdsretten kan fuldbyrdes i andre EU-lande, og at en effektiv håndhævelse af indgåede overenskomster med udenlandske tjenesteydere er helt central for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked:

Uacceptabelt at sagen trækkes i langdrag
- Det er derfor ikke acceptabelt, hvis fuldbyrdelsen af Arbejdsrettens afgørelse trækker i langdrag eller helt afvises af italienske retsinstanser, slutter Troels Lund Poulsen.

Han opfordrer Kommissionen til at følge sagen nøje og allerede nu overveje, om
der er grundlag for at tage skridt for at sikre, at den i Danmark afsagte dom overholdes.

Samtidig gøres der opmærksom på, at den danske regering – og Dansk Arbejdsgiverforening
– fuldt ud støtter op om 3F i sagen i Italien:

- Den danske regering vil gøre, hvad der er muligt, for at medvirke til, at Arbejdsrettens afgørelse fuldbyrdes, slutter beskæftigelsesministeren.

Læs mere om Byggeri

19/3 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder