scroll
Bevarelse af tunnelfabrik kræver ny lovgivning

Bevarelse af tunnelfabrik kræver ny lovgivning

Lovforslag om ikke at nedlægge tunnelelementfabrikken er sendt i høring med supplerende miljøkonsekvensvurdering

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Enhedslistens folketingsmedlem Jette Gottlieb har spurgt transportminister Thomas Danielsen, om det kræver et nyt beslutningsgrundlag, hvis det overvejes ’ikke at nedlægge tunnelelementfabrikken i Rødby Havn efter endt brug i forbindelse med Femernforbindelsen.

Samtidig vil hun vide, om der forud for en sådan beslutning ’i god tid som minimum foretages en fornyet VVM-vurdering’.

Ministeren peger i sit svar på, at det ifølge loven om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark fremgår, at tunnelelementfabrik og arbejdshavn er midlertidige anlæg, der skal nedtages efter afslutning af anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen.

Nyt lovforslag er sendt i høring
Derfor kræver det ny lovgivning at bevare produktionsområdet og produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn.

Han har dog i begyndelsen af juli i år orienteret Folketingets Transportudvalg om, at et udkast til forslag om en lovændring er sendt i høring af Transportministeriet:

- Jeg forventer at fremsætte lovforslaget i den kommende folketingssamling. Forinden har Femern A/S udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensvurdering, hvori indvirkningerne på miljøet af en bevarelse af produktionsområdet og produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn er beskrevet og vurderet. Den supplerende miljøkonsekvensvurdering blev sendt i offentlig høring den 23. juni 2023, oplyser transportministeren.

22/8 2023