Aktuelle nyheder - Byggeri

Bevarelse af tunnelfabrik kræver ny lovgivning

Bevarelse af tunnelfabrik kræver ny lovgivning

Lovforslag om ikke at nedlægge tunnelelementfabrikken er sendt i høring med supplerende miljøkonsekvensvurdering

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Enhedslistens folketingsmedlem Jette Gottlieb har spurgt transportminister Thomas Danielsen, om det kræver et nyt beslutningsgrundlag, hvis det overvejes ’ikke at nedlægge tunnelelementfabrikken i Rødby Havn efter endt brug i forbindelse med Femernforbindelsen.

Samtidig vil hun vide, om der forud for en sådan beslutning ’i god tid som minimum foretages en fornyet VVM-vurdering’.

Ministeren peger i sit svar på, at det ifølge loven om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark fremgår, at tunnelelementfabrik og arbejdshavn er midlertidige anlæg, der skal nedtages efter afslutning af anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen.

Nyt lovforslag er sendt i høring
Derfor kræver det ny lovgivning at bevare produktionsområdet og produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn.

Han har dog i begyndelsen af juli i år orienteret Folketingets Transportudvalg om, at et udkast til forslag om en lovændring er sendt i høring af Transportministeriet:

- Jeg forventer at fremsætte lovforslaget i den kommende folketingssamling. Forinden har Femern A/S udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensvurdering, hvori indvirkningerne på miljøet af en bevarelse af produktionsområdet og produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn er beskrevet og vurderet. Den supplerende miljøkonsekvensvurdering blev sendt i offentlig høring den 23. juni 2023, oplyser transportministeren.

Læs mere om Byggeri

22/8 2023