bygma
bygma
scroll
Branchen mangler stadig kompetencer til at anvende mere klimavenlige materialer I alt har 237 aktører på tværs af byggebranchen svaret på undersøgelsen.

Branchen mangler stadig kompetencer til at anvende mere klimavenlige materialer

Byggeriet efterspørger større udbud samt flere tests og dokumentation af mere klimavenlige byggematerialer, viser undersøgelse fra Teknologisk Institut

Byggeriet vurderer, at det er væsentligt at anvende mindre klimabelastende byggematerialer, hvis det skal være muligt at leve op til kommende års klimakrav.

Men samtidig efterspørger bygherrerne, rådgiverne og de udførende bedre adgange til mindre klimabelastende byggematerialer, hvor de vel at mærke kender egenskaberne ved de nye materialer.

Det fremgår af en ny rapport fra Teknologisk Institut, hvor Instituttet har undersøgt aktuelle barrierer og muligheder for at fremme udviklingen og anvendelsen af mindre klimabelastende byggematerialer i Danmark.

200 aktører i byggebranchen har bidraget med input i undersøgelsen.

- De udførende i byggeriet ønsker bedre adgang til mindre klimabelastende byggematerialer. Men ikke for enhver pris. Der er en nødvendig konservatisme i byggeriet, fordi vores bygninger skal både være sikre og kunne holde i mange år.

- Derfor vurderer aktørerne, at det vil øge efterspørgslen af mere bæredygtige byggematerialer, hvis der er bedre test og dokumentation af materialernes egenskaber og klimaaftryk, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Nye tal viser, at ressourceforbruget i byggebranchen udgør 31 % af det samlede forbrug i Danmark, og at udledning af CO2 fra både importerede og indenlandsk-producerede byggematerialer udgør 17 % af den samlede udledning i Danmark.

Mindre klimabelastende byggematerialer kan være biobaserede materialer, træ, jord og ubrændt ler og selvfølgelig også de traditionelle byggematerialer, hvor klimabelastningen er reduceret.

Fokus på klimakrav
Teknologisk Institut påpeger, at det i den grønne omstilling og for at overholde de fremtidige klimakrav i Bygningsreglementet er vigtigt med grundig dokumentation af de byggematerialer, der anvendes.

Det er både CO2-udledning og ressourceforbrug, der skal under lup, og som kan give store udfordringer på byggeriets vegne.

Samtidig er branchen ikke god nok til at genanvende og genbruge. Ifølge den nyligt udkomne Circularity Gap Report er Danmarks evne til at genbruge ressourcer noget mindre end sammenlignelige lande.

- I undersøgelsen kan vi se, at både rådgivere og bygherrer har stort fokus på at anvende mindre klimabelastende materialer. Men også at de ser økonomi og manglende adgang til mere bæredygtige materialer som en barriere for at leve op til de kommende klimakrav.

De ønsker sig et større og billigere udvalg af materialer, men når vi samtidig kan se, at producenterne og leverandørerne ikke har samme fokus, så er det nærliggende at tænke, at der er brug for mere fokus på området.

Også fordi vi af erfaring ved, at det kan tage lang tid at udvikle både nye og eksisterende produkter og mindske risikoen ved at tage dem i anvendelse i byggeriet, siger Mette Glavind.

Af undersøgelsen fremgår det også, at cirka en tredjedel af aktørerne i byggebranchen ikke ved, hvad der skal til for at imødekomme klimakravene de kommende år.

Cirka halvdelen vurderer, at der generelt er et behov for grundlæggende viden om, hvordan man reducerer klimabelastningen.

Herudover viser undersøgelsen, at der er behov for, at byggebranchen får hjælp, viden og kompetencer til, hvordan man anvender byggematerialer med mindre klimabelastning.

- Det er bekymrende, fordi der i øjeblikket er stor debat og fra nogle aktører et stort pres for at få strammet klimakravene generelt.

- Det er vigtigt, at vi sikrer, at byggebranchens aktører føler sig klædt på til at leve op til klimakravene, så det tyder på, at der skal mere fokus på efteruddannelse derude, siger Mette Glavind.

Uoverensstemmelser
Undersøgelsen viser også, at der er uoverensstemmelser mellem, hvordan producenterne af byggevarer ser behovet for og efterspørgslen efter mindre klimabelastende byggematerialer og de forventninger, som både bygherrer og rådgivere har til udbuddet af mere bæredygtige byggematerialer i fremtiden.

- Det rejser det vigtige spørgsmål; hvordan kan vi sikre, at de efterspurgte produkter er på hylderne i byggemarkedet, når vi godt ved, at produktudvikling kan være både dyr og langvarig?

- Her skal producenter og leverandører af byggematerialer have inspiration, hjælp og rådgivning fra samarbejdspartnere og eksperter.

- Herunder hjælp til at udvikle, teste og dokumentere nye og mere bæredygtige byggematerialer og rådgivning om lovgivning og standarder ifm. udvikling af nye materialer, siger Mette Glavind.

Hun håber, at producenter og leverandører af byggevarer i fremtiden vil have større lyst til at udvikle, levere og producere mindre klimabelastende byggematerialer, og at de søger den hjælp, de har brug for til at få inspiration til at udvikle og forbedre deres produkter.

Så de mere bæredygtige byggematerialer bliver lettere tilgængelige for bygherrer, rådgivere og de udførende.

Om undersøgelsen

De adspurgte har bl.a. skullet give svar på, hvad de skal have fokus på for at leve op til kommende års klimakrav. Her svarer 80 % af rådgiverne og 55 % af bygherrerne, at de skal have fokus på at anvende byggematerialer med mindre klimaftryk.

Til gengæld er det kun 37 % af producenterne og leverandørerne, der mener, at de skal have fokus på at udvikle byggematerialer med mindre klimaaftryk for at nå klimakravene.

Dog svarer 46 %, at de har fokus på at udvikle byggematerialer med mindre klimaaftryk i dag.

De adspurgte aktører vurderer generelt, at de materialer, der har størst potentiale, er udvikling af de mere traditionelle byggematerialer, så de får reduceret klimabelastning (67 %).

Også genbrugte materialer (64 %) og byggematerialer lavet af restaffald (59 %) vurderes at have potentiale. Det samme gælder for biobaserede byggematerialer (56 %), mens 38 % tror på modulbyggeri, og 22 % på kompositmaterialer som en løsning.

56 % af respondenterne vurderer, at deres samarbejdspartnere har behov for grundlæggende viden om reduktion af klimabelastningen, og 42 % vurderer desuden, at de selv i virksomheden har behov for grundlæggende viden i de kommende år.

-dc

29/2 2024