bygma
LCA
scroll
Brug for ny daginstitution - men ikke for nye murstenDen nye daginstitution i Stilling ventes klar til brug i efteråret 2025. Illustration: Rum Arkitekter

Brug for ny daginstitution - men ikke for nye mursten

30 vuggestue- og 90 børnehavebørn får deres gang i en ny daginstitution i Stilling. Byggeriet går i gang i sensommeren, og det er med særlige krav til CO2-udledningen

Gamle mursten får nyt liv, når Skanderborg Kommune bygger en ny daginstitution i nærheden af Stilling Skole.

Bygningen opføres i røde genbrugsmursten, der så vidt muligt findes i nærområdet. De bliver testet og renset, inden de bliver leveret til byggepladsen i Stilling.

- Børnetallet stiger i Stilling, så der er brug for en ny daginstitution, men der er ikke brug for nye mursten. Tværtimod skal vi tænke os om og have fokus på bæredygtighed, når vi bygger.

- Ikke mindst med det antal børnehaver og skoler, vi bygger i Skanderborg Kommune i disse år, siger Trine Frengler (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Skanderborg Kommune har gode erfaringer med at bruge genbrugssten i stor skala.

For et par år siden iværksatte kommunen et pilotprojekt, hvor 3800 mursten fra en gammel tandlægeklinik blev genbrugt i byggeriet af daginstitutionen Bison i Gl. Rye.

Nemt at flytte aktiviteter udendørs
På byrådsmødet den 28. februar 2024 godkendte de folkevalgte projektforslaget for den nye daginstitution i Stilling.

Den bliver på ca. 935 m2 og får plads til 120 børn. Det er fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Derudover bliver der plads til 30 voksne.

Bygningen skal opføres i et H-lignende mønster med to nord/sydgående længehuse, der bindes sammen af en tværgående midterbygning.

Store udhæng mod syd, øst og vest skal sikre gode overgange mellem inde og ude med gode muligheder for at trække aktiviteterne ud.

Vinduerne bliver placeret i 'et legende mønster på facaden og skaber forskellige udkig og siddenicher i rummene', som det hedder i materialet.

Bygningen bliver energioptimeret og får solceller på taget. Udover genbrugsmursten bliver der i høj grad bygget med træ, hvilket er med til at holde CO2-forbruget nede.

- Vi bygger daginstitutionen i Stilling mere bæredygtigt, end bygningsreglementet kræver.

- Byrådet har besluttet, at alle nye kommunale byggerier skal overholde skærpede krav til CO2-udledningen, siger Henrik Littau-Jensen, chef for Anlæg og Ejendomme i Skanderborg Kommune.

Han forklarer, at der bliver brugt så mange genbrugssten som muligt i byggeriet. Mange af stenene kommer fra kommunens egne bygninger.

Nye boldbaner
Byggeopgaven kommer i udbud inden sommerferien, og første spadestik til den nye daginstitution sker i slutningen af august eller i starten af september.

Byrådet har afsat 45,6 mio. kroner til projektet. De 36 mio. kr. er til selve byggeriet, mens der er 9,6 mio. kr. til etablering af nye fodboldbaner i Stilling.

Daginstitutionen placeres tæt ved Stilling Skole for at skabe synergi mellem bygningerne og udnytte faciliteterne bedst muligt.

En del af det nuværende boldbaneareal indgår i byggeområdet, og derfor bliver der anlagt helt nye boldbaner.

Færdiggørelsen af anlægsarbejdet er blevet forsinket på grund af de store mængder regn de seneste måneder.

Planen er, at anlægsarbejdet går i gang igen i foråret, og under normale vejrforhold og med ekstra banepleje fra entreprenøren er det stadig muligt at nå målet om spilleklare baner i august/september 2024.

De 9,6 mio. kroner, der er afsat til de nye boldbaner, omfatter også et tidligere jordopkøb hos en privat lodsejer. Det betyder, at der kan skabes et stort og sammenhængende idrætsområde.

Udformningen af banerne sker i samarbejde med Stilling IF.

-dc

29/2 2024