LCA
scroll
Bygger fem etagers CO2-venlig bygning i træDe to forsøgsbyggerier i Kanalbyen i Fredericia indgår som en del af foreningen Realdanias fokus på at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. De forventes færdigbyggede i 2022.

Bygger fem etagers CO2-venlig bygning i træ

Et stærkt team af arkitekter og ingeniører vinder konkurrence om at udvikle Realdanias fem etagers forsøgsbyggeri i Kanalbyen i Fredericia. Bygningen bliver bygget af træ med mindst mulig CO2-udledning. Målet er at reducere byggebranchens CO2-udledning

Interessen for bæredygtighed slår igennem i alle brancher – også i byggebranchen, hvor der løbende foregår en livlig debat om, hvilket materiale der er ’mest bæredygtigt’. Men sagen er kompleks, og derfor ønsker Realdania By & Byg at bidrage nuanceret, transparent og uvildigt til denne debat ved at igangsætte forsøgsbyggeriet ’Mini CO2 etagehuset i træ’ på en byggegrund i Kanalbyen i Fredericia.

I starten af maj udskrev Realdania By & Byg en konkurrence om at udvikle et fem etagers træbyggeri, som er så CO2-venligt som mulig. 25 hold søgte om at være med i den afgørende fase, som foregik separat for hhv. arkitekt og ingeniør. Tre arkitekt- og tre ingeniørfirmaer dystede i en kort, intens metode- og strategikonkurrence, og nu står det klart, at holdet bliver JAJA Architects + ONV Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører.

- Vi har fået sammensat et stærkt team med de bedste forudsætninger for at løse opgaven: At skabe det mest CO2-venlige træbyggeri indenfor stramme rammer i forhold til budget, funktion og præstation. Det valgte hold forener en stor erfaring fra nutidigt træbyggeri i ind- og udland med en åben, kreativ og begejstret tilgang og vil tilsammen kunne tilføre byggeriet nye idéer og løsninger, som fremover vil gøre det nemmere og mere attraktivt for byggebranchen at bygge bæredygtigt og så CO2-neutralt som muligt, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg.

Bliver løbende evalueret
Forsøgsbyggeriet i Fredericia bliver en fem etagers boligejendom på i alt ca. 600 etage-kvm. Udfordringen er, at det hele i videst muligt omfang skal opføres i træ. Byggeriet bliver evalueret – dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v.

Eksperimentets omdrejningspunkt er at afprøve i skala 1:1, hvordan træ præsterer i et mindre etagebyggeri til boligformål. Byggeriet skal opføres indenfor et normalt, stramt anlægsbudget for at maksimere skalérbarhed og relevans for branchen og skal desuden opnå DGNB Guld-certificering.

Læs mere under billedet...
Det fem etagers CO2-venlige boligbyggeri skal bygges på denne byggegrund i Kanalbyen.

Følg med undervejs
Selvom det aktuelle projekt omhandler træ som primært materiale, vil eksempelvis tegl, beton, ler, biobaserede materialer eller genbrugsmateriale efterfølgende kunne tænkes afprøvet og sammenlignet. Det vil ske via et forsøgsdesign, der afsøger svar på markedets hypoteser for materialets styrker og svagheder.

Forsøgsbyggeriet kan følges på www.realdania.dk samt en særskilt LinkedIn-side (søg på ’Forsøgsbyggeriet MiniCO2 etagebyggeriet i TRÆ’), ligesom byggebranchen, rådgivere og andre interesserede vil blive inviteret indenfor undervejs i projektet.

Parallelt med ’MiniCO2 etagebyggeriet i træ’ har Realdania By & Byg også igangsat et andet forsøgsbyggeri i Kanalbyen i Fredericia: ’Det effektive byggeri’.

Begge forsøgsbyggerier skal over de kommende år være med til at hjælpe byggebranchen med at bygge mere CO2-venligt og være med til at løse nogle af de dilemmaer og udfordringer, som branchens aktører støder på, når de skal bygge mere bæredygtigt.

-los

5/7 2021