LCA
LCA
scroll
Byggeriets SMV'er gider ikke digitalisering og innovation Analysen er udført i december 2023 af ConTech Lab, som er et etableret samarbejde mellem Industriens Fond, Realdania og Molio.

Byggeriets SMV'er gider ikke digitalisering og innovation

En ny analyse viser, at 40 % af SMV'erne ikke har planer om at blive mere innovative, og at 35 % ikke anser gevinsten ved digitalisering som nævneværdig. Det kalder på handling lyder det fra Industriens Fond, Realdania og ConTech Lab

Den manglende interesse for at innovere skyldes primært mangel på ressourcer, eller at arbejdet ikke anses som relevant.

Det skal der laves om på, mener Ole Berard, der er digitaliseringschef i ConTech Lab:

- De konkrete gevinster ved at innovere forretningen skal være tydeligere. Med digitalisering kan man frigive tid og ressourcer til andre opgaver, og foruden de interne gevinster for den enkelte virksomhed, kommer digitalisering også branchen som helhed til gode.

- Hvis vi arbejder struktureret og ensartet med data og digitale værktøjer på tværs af byggeriets værdikæde, kan vi opbygge et effektivt samarbejde med færre fejl og mere gennemsigtighed, og derigennem trykke speederen i bund på både produktivitet og bæredygtighed, siger han.

Analysen peger på en række potentialer for at accelerere den grønne- og digitale omstilling samt gøre de mindre håndværksvirksomheder fremtidsparate.

Nye lovkrav betyder, at bæredygtighedsrapportering bliver virkelighed for alle aktører i byggebranchen – uanset størrelse.

- Derfor er det ikke godt nok, når 57 %. af de små håndværksvirksomheder næsten eller slet ikke arbejder med bæredygtighed, siger Ole Berard.

ConTech Lab arbejder blandt andet med at klæde de udførende håndværkere på til en bæredygtig fremtid gennem udvikling af fælles digitale værktøjer, der f.eks. kan hjælpe med at minimere ressourceforbruget på byggepladsen samt lette arbejdet med byggeprojekter, der skal bæredygtighedscertificeres.

Dertil er der en fortsat en stor opgave i at skalere de digitale værktøjer på tværs af byggebranchen.

- For de små håndværksvirksomheder vil der være en stor konkurrencefordel i at være først her. For bæredygtighed bliver et afgørende konkurrenceparameter fremadrettet – også i bygge- og anlægsbranchen.

- I det omstillingsarbejde spiller digitalisering og brug af ny teknologi en afgørende rolle. Her skal vi tydeligvis få flere virksomheder til at få øjnene op for den dobbelte omstillingsproces, siger Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Stort behov for hjælp til at komme i gang
Tallene i analysen indikerer dog også, at mange SMV'er kan komme med på digitaliseringsbølgen, hvis den rigtige rådgivning stilles til rådighed. Det er nemlig 62 % af SMV-segmentet, som ønsker hjælp og rådgivning til innovation.

- Det er positivt, at de små og mellemstore virksomheder, som ikke allerede arbejder med digitalisering og innovation, beder om hjælp.

- ConTech Lab er allerede begyndt at arbejde målrettet med at udvikle og udbrede den rigtige rådgivning til dette segment. Tallene viser os, at vi skal skalere dette arbejde endnu mere i de næste år, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

Med analysens indsigt i SMV-segmentet i den danske byggebranche kan man øjne en række potentialer for at accelerere den grønne- og digitale omstilling og gøre de mindre virksomheder fremtidsparate.

ConTech Lab har i de sidste par år arbejdet målrettet med at involvere de udførende SMV'er ved at udvikle fælles digitale værktøjer og metoder, som letter arbejdet med bæredygtighed, innovation og digitaliseringer.

Arbejdet er således allerede i gang, og der ligger mange konkrete indsatser i støbeskeen. Der er dog fortsat en stor opgave i at skalere de digitale metoder på tværs af byggebranchen – særligt til de små virksomheder.

Men opridsede fordele og tilgængelige digitale værktøjer, øget efterspørgsel samt nye lovkrav, er med til at sætte tempo på udviklingen, også blandt de små håndværksvirksomheder.

-dc

20/2 2024