Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggeskandale: Budget overskredet med over 175 procent på Niels Bohr byggeri

Byggeskandale: Budget overskredet med over 175 procent på Niels Bohr byggeri

Oprindelige bevilling var cirka 1,8 milliarder kroner. Det endelige resultat bliver ifølge Transportministeriet på cirka 5,0 milliarder kroner. Voldgiftssager med erstatningskrav på 1,6 milliarder kroner mod entreprenører er ikke afgjort

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det fremgår af ’Status for igangværende anlægs- og byggeprojekter’ under Transportministeriet, at opførelsen af Niels Bohr bygningen har overskredet den oprindelige bevilling fra Folketingets Finansudvalg fra 2013 med over 175 procent.

Den oprindelige bevilling lød på cirka 1,8 milliarder kroner, mens det endelige resultat ifølge Transportministeriet bliver cirka 5,0 milliarder kroner.

Niels Bohr Bygningen skal forbedre de fysiske rammer for de fysiske, kemiske og naturfagsdidaktiske discipliner på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet og blev vedtaget i Finansudvalget 30. maj 2013.

Store erstatningskrav
Projektets rammer er derefter forøget flere gange siden, og ifølge Transportministeriet skyldes fordyrelserne primært:

- Yderligere kompleksitet i genopretning af brandlukninger og de heraf afledte effekter for forsinkelsen på de øvrige udestående aktiviteter samt drift af byggeplads.

Totaludgiften er dog behæftet med usikkerhed, idet der verserer voldgiftssager med en række større erstatningskrav i størrelsesordenen 1,6 milliarder kroner mod en række af projektets entreprenører:

- I det omfang kravene imødekommes, vil forbruget for projektet blive reduceret, lyder det.
Den aktuelle status for projektet viser, at ibrugtagning blev udskudt fra 2022 til primo 2023, fordi genopretningen af brandlukningerne har taget længere tid end forventet.

Venter på ibrugtagniongstilladelse
Den omfattende genopretningsindsats af de brandsikringstekniske foranstaltninger er nu færdiggjort, og man venter nu på ibrugtagningstilladelse.

De brandsikringstekniske forhold er forinden blevet gennemgået og attesteret af et akkrediteret inspektionsfirma.

Bygningsafsnit 2, der primært huser kontor- og undervisningsfaciliteter, fremstår indflytningsklart, og der er aftalt fuld overdragelse pr. 18. januar 2023.
Overtagelse af Bygningsafsnit 1 er aftalt til 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Læs mere om Byggeri

1/2 2023