bygma
LCA
scroll
Coronalån presser byggevirksomheder voldsomtNiveauerne for påbegyndt byggeri i perioden 2019-2023 er DI's skøn. Kilde: DI og Danmarks Statistik

Coronalån presser byggevirksomheder voldsomt

Ifølge en ny analyse fra DI Byggeri har konkurser i bygge- og anlægsbranchen kostet 12 personer jobbet hver eneste dag i 2022. Det er ikke set højere siden finanskrisen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er næppe tilfældigt, at Dansk Industri præsenterer en ny analyse om udviklingen i konkurser i bygge-anlægsbranchen få dage, inden forhandlingerne om en overenskomst på byggeriets område begynder i dag.

Analysen viser nemlig, at der sidste år gik to virksomheder i bygge- anlægsbranchen konkurs hver dag, og samtidig mistede 12 byggearbejdere om dagen deres job.

Om samme tendens fortsætter i 2023, viser analysen ikke, idet der henvises til, at statens rentefri moms- og A-skattelån fra coronakrisen gjorde det muligt for mange virksomheder at undgå en konkurs i 2020 og 2021, og derfor var antallet af konkurser i disse år lavere end normalt på tværs af brancher.

850 millioner er ikke tilbagebetalt
40 procent af alle aktive virksomheder bygge- og anlægsbranchen, der gik konkurs i i 2022, havde et momslån, der især har været udbredt blandt de større virksomheder, som gik konkurs.

Mange virksomheder, der optog rentefri coronalån (A-skattelån og momslån) i 2020 og 2021 har betalt deres lån tilbage, men der er stadig en del ubetalte coronalån i bygge- og anlægsbranchen.

Næsten 850 millioner kroner mangler at blive betalt tilbage, svarende til 26 procent af det samlede lånebeløb. Til sammenligning mangler 17 procent af det samlede lånebeløb at blive betalt tilbage i de øvrige brancher.

Betalingsordninger
Mange bygge- og anlægsvirksomheder har dog indgået en betalingsordning med Skattestyrelsen for at forlænge fristen for tilbagebetaling af lånene, men der er stadig virksomheder, der hverken har betalt deres lån tilbage eller indgået en betalingsordning. Disse lån har en værdi på omkring 326 millioner kroner i bygge- og anlægsbranchen.

Gældsstyrelsen vil i første omgang forsøge at inddrive gælden, og hvis det ikke lykkes, vil sagerne blive sendt til Skifteretten, der kan begære virksomheder med ubetalte lån konkurs, og det vil føre til betydeligt flere konkurser i 2023.

Presser indtjeningen
På indtægtssiden betyder den økonomiske usikkerhed og stigende renter, at færre nye byggerier sættes i gang. Nybyggeriet opgjort i kvadratmeter forventes i 2023 at være 31 procent lavere end niveauet i 2021. På omkostningssiden er priserne på byggematerialer steget med 15 procent, og det er faktisk den højeste årlige prisstigning i dette årtusinde.

Derfor forventer DI flest konkurser i den del af bygge- og anlægsbranchen, der beskæftiger sig med nybyggeri. Det gælder murere, tømrere, byggeentreprenører og andre specialister som eksempelvis nedrivning.

Mellem 27 - og 32 procent af virksomhederne i disse brancher mangler allerede i dag ordrer.

Anlægsentreprenører holder skindet på næsen
DI forventer ikke, at anlægsmarkedet bliver ramt af samme tilbagegang som byggebranchen, idet større anlægsinvesteringer som letbane- og metrobyggerier og investeringer i vand- og energiinfrastruktur bidrager til en sund økonomi hos især anlægsentreprenører.

På samme måde medfører flere investeringer i varmepumper gode tider hos el-installatører, som både har mange ordrer og en del egenkapital.


12/1 2023