bygma
bygma
scroll
Danmarks største Retail Park er på vej i BillundFor at sikre en tydelig differentiering fra den lokale detailhandel, skal Retail-butikkerne have et areal på minimum 500 m2.

Danmarks største Retail Park er på vej i Billund

Mellem Billund og Grindsted langs Vejle Landevej vil to jyske erhvervsudviklere opføre Danmarks største Retail Park med et samlet areal på 160.000 m2. Området skal indeholde nye store butikker, gode parkeringsforhold og attraktive udenomsarealer

Cowi arbejder på en analyse, hvor det foreløbigt vurderes, at der er et potentiale for at øge handelen i Billund Kommune med over en halv milliard kroner.

Samtidig betyder manglen på store udvalgsvarebutikker i Billund Kommune, at der i dag bliver handlet en del i oplandsbyer som Vejle, Herning, Esbjerg og Kolding.

For at beholde handlen i Billund Kommune ønsker projektudviklerne Michael Andersen og Anders Bech Mathiesen fra henholdsvis Hanssen Ejendomme og Daugaard Pedersen at opføre en ny stor Retail Park mellem Billund og Grindsted.

Begge virksomheder har omfattende erfaring med opførsel og udvikling af Retail Parker og erhvervsområder.

- For et par år siden fik Billund Kommune udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viste, at hvis der ikke gøres noget nyt og væsentligt anderledes, så er der udsigt til, at de senere års nedgang i både omsætning og butikker vil fortsætte med at udhule det lokale handelsliv.

- Med etableringen af en Retail Park i stor skala vil vi ikke alene kunne bremse, men også vende den udvikling, siger adm. direktør Michael Andersen fra Hanssen Ejendomme.

Han peger på, at der er en tendens til, at forbrugerne i stadigt højere grad samler deres indkøb, når de tager til de omkringliggende byer for at handle:

- Når man er kørt til Vejle, Herning, Esbjerg eller Kolding, er der mange, som vælger ikke alene at besøge Retail-butikkerne, men også at spise en frokost i centrum og tage forbi de mindre detailbutikker.

- Når vi gør det attraktivt at lægge al sin handel i Billund Kommune, vil den trafik fremover også kunne gavne butikkerne i de lokale centerbyer.

Samlet indsats styrker projektet
Behovet og potentialet for etableringen af Retail-butikker i Billund Kommune er der flere, der har fået øje på, og der har også været tale om flere mindre projekter forskellige steder i kommunen.

Der, hvor projektet fra Hanssen Ejendomme og Daugaard Pedersen adskiller sig fra de andre forslag, er i størrelsen og placeringen.

De to virksomheder har uafhængigt af hinanden en lang erfaring med lignende erhvervsudvikling og en god kontakt til mange af de kæder, der i dag ikke er repræsenteret i Billund Kommune.

- Hos Daugaard Pedersen har vi med succes opført butikker for mange af de store kæder, der er interesseret i at etablere sig i Billund Kommune. Derfor ved vi, hvad der er afgørende for deres beslutning, når de skal etablere sig nye steder.

- Det er blandt andet, at vi kan skabe et sammenhængende område, hvor forbrugerne har lyst til at komme, og hvor der er en god infrastruktur.

- Det har vi mulighed for at gøre langs Vejle Landevej, og samtidig giver det os en placering, hvor vi kan understøtte og supplere den lokale detailhandel, fortæller Daugaard Pedersens projektdirektør, Anders Bech Mathiesen.

Før projektet kan realiseres, skal det behandles politisk, og de to projektudviklere ønsker, at det skal ske sideløbende med en god dialog med lokale interessenter og borgere, hvor alle bliver hørt.

- Vi har allerede haft et indledende møde med nogle af de lokale interessenter og de lokale politikere.

- Nu afventer vi den indledende politiske behandling, hvorefter vi vil udbygge dialogen med de forskellige parter, så vi sikrer den bedst mulige udvikling af det lokale handelsliv, siger Anders Bech Mathiesen.

Billund Kommunes borgmester Stephanie Storbank (V) ser frem til den politiske dialog om projektet.

- Der er ingen tvivl om, at det er et visionært projekt, der kan få stor betydning for Billund Kommunes udvikling og samtidig understøtte vores stærke byer.

- Det er afgørende, at vi understøtter og ikke bremser lysten til at handle lokalt, og derfor er det meget vigtigt for mig, at borgerne og de lokale erhvervsdrivende bliver hørt i processen, siger hun.

Visionen for Retail Parken

Retail Parken mellem Billund og Grindsted skal ikke alene være Danmarks største, den skal også sætte nye standarder for arkitekturen og udenomsarealerne for at gøre området attraktivt og overskuelig.

Retail-området har et samlet areal på 160.000 m2, hvoraf kun ca. 1/3 skal anvendes til -butikker. Det øvrige areal skal sikre gode parkeringsforhold og attraktive udendørs opholdsarealer.

Går alt efter planen, forventer Daugaard Pedersen og Hanssen Ejendomme, at de første butikker vil stå klar til indflytning inden udgangen af 2026. Projektet forventes opført i flere etaper.

-dc

21/2 2024