LCA
LCA
scroll
Danske Byggecentre har fået ny formandThorbjørn Sejer Jensen, der er adm. direktør i XL BYG amba, er ny formand for Danske Byggecentre.

Danske Byggecentre har fået ny formand

Torsdag afholdt Danske Byggecentre sin årlige generalforsamling. Det blev til en enkelt personudskiftning i bestyrelsen samt en rokering på formandsposten

Carl Bladt Hansen fra Davidsens Tømmerhandel valgte at gå af som formand for Danske Byggecentre efter 4 begivenhedsrige år på posten. Han blev afløst på formandsposten af Thorbjørn Sejer Jensen, der er adm. direktør i XL BYG amba og i 4 år har arbejdet som menigt bestyrelsesmedlem.

Den ledige plads i bestyrelsen blev udfyldt af Henrik Clausen fra Davidsens Tømmerhandel. Adm. direktør Palle Thomsen fra Danske Byggecentre ønsker de valgte tillykke med valget og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Flere unge til erhvervet
Som formand vil Thorbjørn Sejer Jensen fortsætte den strategi, som er sat af en enig bestyrelse. Det betyder blandt andet, at der fortsat arbejdes på at få flere kompetente unge ind i branchen. Ikke mindst ved at arbejde på at gøre erhvervsskolerne til det naturlige valg for flere unge mennesker.

- Og det kan ikke gå hurtigt nok, for i 2030 vil der mangle henved 100.000 faglærte personer, hvis vi fortsætter som nu. Frygten er, at hvis der ikke sker noget, bliver det på bekostning af vækst, beskæftigelse og en langsommere grøn omstilling, pointerer Palle Thomsen.

Palle Thomsen tilføjer, at den grønne omstilling er et af Danske Byggecentres helt centrale fokuspunkter i disse år. Danske Byggecentre ønsker en ambitiøs plan med høje CO2-krav og obligatoriske dokumentationskrav – mere ambitiøs end den klimaplan, som folketinget vedtog i marts 2021.

Selvom den er et skridt i den rigtige retning, vil Danske Byggecentre til stadighed involvere sig i det bæredygtige byggeri fra alle tænkelige vinkler. Senest er DB udpeget til at være en del af det koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, som Bolig- og Planstyrelsen har oprettet.

Udvalgets mål er bl.a. at ‘sikre, at strategiens initiativer bliver forankret i de relevante faglige miljøer, og at medlemmer omvendt kan kvalificere og bidrage til implementering af initiativer’. DB håber hurtigt at få drejet udviklingen til gavn for hele branchen.

Mindre svind i byggecentrene
DB brænder også for at mindske svindet i medlemsforretningerne og har siden svindprojektets start i 2020 bl.a. haft fokus på tyveri af gasflasker. Projektet har kørt med installation af GPS’er i udvalgte gasflasker samt landsdækkende informationskampagner i aviser og radio.

- Og resultatet har været godt, idet vi både har opnået øget opmærksomhed fra politiet på emnet og har formået at fange flere af gerningsmændene, fortæller Palle Thomsen.

Svind-emnet er ligeledes blevet sat på skoleskemaet i brancheskolerne, hvor responsen er god, og der er en stor interesse blandt de deltagende elever.

-pf

4/2 2022