Aktuelle nyheder - Byggeri

Entreprenørkoncern satser på grønnere kørsel

Entreprenørkoncern satser på grønnere kørsel

En klimaregnskabsrapport hos Ravnstrup har vist, at transport er virksomhedens største CO2-synder. Derfor indfører ledelsen nu en række tiltag, der skal gøre medarbejdernes kørsel mere klimavenlig. Bl.a. får alle ansatte et kør-grønt-kursus

Del artiklen på

Hos entreprenørkoncernen Raunstrup er det ikke kun i byggeriet, men også i dagligdagen at bæredygtighed skal på dagsordenen. Derfor har virksomheden netop søsat en række initiativer, der blandt andet skal nedbringe CO2-udledningen på medarbejdernes kørsel.

– Vi leaser løbende nye biler, og når det er muligt, reducerer vi bilernes vægt gennem ændret indretning, så de kører længere på literen og udleder mindre CO2, fortæller Søren Kristensen, der er CEO i Raunstrup.

- Og for at booste vores miljøhensyn yderligere skal alle ansatte på et kør-grønt kursus, hvor de lærer at køre så energiøkonomisk som muligt. Vores beregninger viser, at de to tiltag i kombination vil føre til en CO2-besparelse på hele 248 tons årligt, hvilket svarer til cirka en tredjedel af vores samlede udledning, fortsætter han.

Som led i miljøindsatsen fik Raunstrup sidste år udarbejdet en ny klimaregnskabsrapport. Målet med rapporten var at kunne udrulle helt konkrete tiltag, der dels giver mening for den enkelte medarbejder, og dels giver tydelige og målbare resultater. Rapporten viste ikke overraskende, at transport er den største CO2-synder hos Raunstrup. Posten tegner sig for hele 94 % af den samlede udledning.

Bæredygtighed skal være målbart og en del af bonusordningen
Raunstrup-direktøren har endnu et es i ærmet i forhold til at nedbringe virksomhedens samlede CO2-udledning. Helt nye bæredygtigheds-bonusordninger til medarbejderne skal speede processen yderligere op.

– Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for hurtigere og mere effektivt at nedsætte miljøbelastningen. Derfor er det netop besluttet, at bæredygtighed om ganske kort tid bliver en del af den enkelte medarbejders bonusordning. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kun kan gøre en forskel, hvis alle i virksomheden trækker i samme retning, og denne løsning vil med tiden gøre det til en mere naturlig del af arbejdslivet, siger Søren Kristensen og understreger vigtigheden af, at alle miljøtiltag gøres håndgribelige:

– Bæredygtighed kan være en svær og uhåndgribelig størrelse i vores branche. Derfor vil vi fremadrettet prioritere markant mere konkrete tiltag, der skal gøre indsatsen mere håndgribelig. Med klimarapporten i hånden har vi fået et godt billede af, hvilke effektive håndtag, vi kan dreje på. Vores filosofi er, at bæredygtighed ikke behøver at være dyrere. Alene vores ændrede indretning i bilerne vil, når den er fuldt implementeret, spare os for 500.000 kroner om året i brændstof. Bæredygtighed skal tænkes ind i alle processer og gerne i et tæt partnerskab med vores kunder.

SMV'erne har det svært
Ifølge Mette Glavind, der er direktør for Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut, tager byggebranchen bæredygtighed og klimakampen alvorligt, og fra 2023 er der konkrete klimakrav i Bygningsreglementet. Hun anerkender, at det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at gribe om det på grund af manglen på viden.

– Det kan være svært for virksomheder i SMV-segmentet at forholde sig til bæredygtighed, da især de mindre virksomheder ikke har råd til at ansætte bæredygtighedskonsulenter. Der vil altid være frontløbere, som har styr på det, men alle skal tage et ansvar. Virksomhederne skal tage deres del, men vi som hjælper små virksomheder skal også blive bedre til at formidle råd og løsninger til de virksomheder, der har svært ved at gribe om bæredygtighed og klimamål, siger Mette Glavind.

-tmk

Læs mere om Byggeri

25/11 2022