bygma
bygma
scroll
Et såkaldt hackaton har banet kortere vej til byggetilladelse i kommunerneFoto: Thomas Lefebvre, Unsplash.

Et såkaldt hackaton har banet kortere vej til byggetilladelse i kommunerne

Det er blevet lidt nemmere at være byggeansøger uden at være byggeekspert. Et hackaton afholdt af Københavns Kommune og Kombit har inspireret til ændringer i den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Det skal dæmme op for fejl i byggeansøgninger

Fejl i byggeansøgninger forlænger sagsbehandlingstiden uhensigtsmæssigt. Derfor arrangerede Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune sammen med Kommunernes IT-fællesskab Kombit et hackaton i efteråret 2022.

Det skulle afdække udfordringerne i ansøgningsprocessen og præsentere en række løsningsforslag.

Det er Kombit, der står for den nationale ansøgningsportal, og de har på baggrund af hackatonet udviklet en række ændringer i Byg og Miljø sammen med virksomheden KomPublic.

De er nu rullet ud, og helt konkret vil byggeansøgere fremover i højere grad blive dirigeret udenom kategorier og felter, som ikke er relevante for deres byggesag.

Herudover vil man først kunne trykke sig videre til næste trin i ansøgningsprocessen, når alle nødvendige felter er udfyldte og alle dokumenter lagt op.

Det er afgørende for at sikre, at en byggeansøgning indeholder de nødvendige oplysninger for, at landets kommuner kan behandle en sag.

I København er der fejl i op til 70 % af de byggeansøgninger, forvaltningen modtager.

Det forlænger sagsbehandlingstiden uhensigtsmæssigt, og Københavns Kommune har derfor allerede iværksat en række initiativer for at dæmme op for de mange fejl og mangler i byggeansøgningerne – bl.a. en øget forhåndsdialog.

Men det er vigtigt, og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er glad for, at der nu skrues på flere knapper:

- Vi er kommet langt på byggesagsområdet i København. Siden d. 1. juli sidste år har byggesager med servicemål i gennemsnit overholdt servicemålene.

- Men der er stadig fejl i op til 70 % af de ansøgninger, vi modtager, og derfor er jeg glad for, at det hackaton Københavns Kommune holdt sammen med Kommunernes IT-Fællesskab har ført til en ændring, der vil hjælpe både byggeansøgere i København og i resten af landet, siger hun.

For Kombit er brugervenlighed helt centralt:

- Den praktiske brug af vores systemer er afgørende for os, derfor blev vi selvfølgelig nødt til at finde en løsning på de store mængder tilbageløb i sagerne.

- Hvis borgerne selv kan gennemskue sagsforløbet og bliver vejledt og guidet bedst muligt, så sikrer vi et mere effektivt forløb for både borgere, virksomheder og kommuner, siger Dorthe Andersen, chef for Teknik, Miljø og Borgerservice hos Kombit.

De fleste fejl har knyttet sig til valg af brandklasse, konstruktionsklasse og tekniske kapitler.

Med de seneste justeringer bliver ansøgerne på et tidligt tidspunkt spurgt ind til deres byggeprojekt, så de guides omkring de relevante informationer, felter og dokumenter, som er centrale for sagsbehandlingen af netop deres byggeansøgning.

I første omgang er ændringerne trådt i kraft for ansøgere, der skal søge i servicemålskategorien 'enfamiliehuse'.

I de kommende måneder vil ændringen også træde i kraft for mindre bygninger, etageboliger, erhvervsbyggeri, landbrug, industri og lagerbygninger.

DI Byggeri Hovedstaden er glade for løsningen:

- Virksomhederne har behov for, at sagsbehandlingen af byggesager sker så effektivt som muligt, så virksomhederne bedst muligt kan planlægge deres byggeaktiviteter og undgå unødige forsinkelser.

- I den sammenhæng er det afgørende, at det er let og smidigt for virksomhederne at sikre, at byggeansøgningerne indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger fra starten.

- Derfor glæder jeg mig over, at Københavns Kommune igen er foregangskommune på byggesagsområdet og har været med til at smidiggøre ansøgningsprocessen for byggesager, som kommer virksomhederne til gode over en bred kam.

- Jeg håber virkelig, at det kommer til at lette byggesagsbehandlingen til gavn for virksomhederne, siger bestyrelsesleder i DI Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou.

-dc

1/3 2024