LCA
bygma
scroll
Forbruget af træ er steget med 25 % på 10 årFoto: Trelleborg.

Forbruget af træ er steget med 25 % på 10 år

Træ vælges i stigende grad som byggemateriale, men træets andel af byggeriet er dog stadig beskedent, viser en ny rapport udarbejdet af Rambøll

Anvendelsen af træ i byggeriet er gennem det sidste årti vokset med ca. 25 %. Det viser en ny uvildig rapport om dansk træforbrug udarbejdet af Rambøll for tre af landets træorganisationer Dansk Træforening, Træ- og Møbelindustrien og Træ i Byggeriet. I analyserapporten er der udviklet en ny, valid og reproducerbar indikator for mængden af træ i byggeriet i Danmark.

På trods af den øgede anvendelse af træ så er andelen af træbyggeri dog stadig beskeden, og udviklingen har ikke har fulgt med stigningen i byggeriet som helhed. Med generelt større byggeaktivitet er andelen af træbyggeri i en periode faktisk faldet, viser rapporten.

Ifølge rapporten er der dog sket en positiv udvikling i træets andel det seneste år. Træbyggeri estimeres nu at udgøre ca. ni procent af det samlede byggeri i Danmark i 2020 og ca. 11 % af boligbyggeriet.

- Det er glædeligt at se, at træ tilvælges som byggemateriale, og at der nu sker en positiv udvikling for træets andel i byggeriet. Der er i dag i langt højere grad en erkendelse af, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at reducere klimabelastningen og således et seriøst bidrag til at opnå målsætningen om at nedsætte CO2-udledningen i Danmark med 70 % inden 2030. Og da bygge- og anlægsbranchen har ansvaret for over 30 % af den samlede CO2-udledning i Danmark, er der noget at tage fat på, siger sekretariatsleder for Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen.

Ifølge Jakob Rygg Klaumann fra Dansk Træforening skyldes den positive udvikling bl.a. et generelt stigende fokus på den bæredygtige dagsorden.

- Vi ser et større politisk fokus på bæredygtige løsninger bl.a. udmøntet i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget i marts i år. Det er glædeligt, at politikerne har fået øje på, at træ i byggeriet er et effektivt værktøj til bæredygtigt byggeri, siger han.

Bruges nu også som bærende konstruktion
Rapporten beregner, hvor meget træ der bruges i dels boligbyggeriet og dels i det samlede byggeri generelt. I boligbyggeriet blev der i gennemsnit anvendt 0,34 kubikmeter træ per kvadratmeter påbegyndt boligbyggeri i 2020. For det samlede byggeri er forbruget 0,21 kubikmeter per kvadratmeter. Indikatoren dækker ikke alene bærende konstruktioner, men også facadebeklædning, gulve, lofter, træbaseret isolering og lignende.

- Træ har i mange år været anvendt til eksempelvis beklædning, gulve og lofter. Men nu anvendes det i stigende grad også som bærende konstruktion. Og det er en god nyhed, for det er især, når træet bruges som bærende konstruktionsmateriale, at byggeriets klimabelastning reduceres. Med den nye indikator ser vi frem til at kunne følge træforbrugets udvikling, siger branchedirektør Hanne M. Sundin fra Træ- og Møbelindustrien.

Med et mål om, at træbyggeri i 2030 skal udgøre 20 % af byggeriet i Danmark, vil de tre træorganisationer fremover bruge indikatoren til løbende at følge udviklingen og til at sikre en fortsat øget træanvendelse til gavn for byggebranchens grønne omstilling.

-kj

1/7 2021