Aktuelle nyheder - Byggeri

Gamle bygninger gavner klimaetRestaurerede gamle bygninger er bedre for klimaet end nyt byggeri, fastslår ny publikation. Her en en renovering på Hindsgavl Slot. Foto: Jørgen Jensen

Gamle bygninger gavner klimaet

Realdania By & Byg har restaureret en lang række historiske bygninger og påviser nu restaureringernes CO2-belastning med ny publikation

Del artiklen på

Det er klimamæssigt bedre at restaurere eller transformere en gammel bygning end at bygge nyt. Sådan lyder den gennemgående konklusion, efter at Realdania By & Byg har gennemført livscyklusvurderinger – LCA – på hovedparten af selskabets ca. 60 istandsættelser af historiske ejendomme.

Her er de CO2-mæssige konsekvenser af restaureringsvalgene – fra fremstilling af de anvendte materialer til deres bortskaffelse en gang i fremtiden - regnet med, og nu arbejder Realdania By & Byg videre med også at integrere data om løbende vedligehold og opvarmning af bygningerne. Metoderne og erfaringerne er netop gjort tilgængelige for bygningsejere og andre interesserede i publikationen "Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme".

Øget fokus på CO2-udledninger
Livscyklusvurderingerne er baseret på miljøvaredeklarationer for de anvendte materialer kombineret med Realdania By & Bygs egne arkivalier fra restaureringer og transformationer i de sidste knap tyve år.

Der er i dag udviklet standarder for LCA i forbindelse med nybyggeri, og ved brug af en justeret model, som Aalborg Universitet BUILD har hjulpet med at tilpasse bygningsrestaurering, er det samlede CO2-aftryk ved hver enkelt istandsættelse beregnet.

I den nye publikation kan man læse om, hvordan Realdania By & Bygs model for LCA på restaureringer er justeret til, hvordan selve arbejdet er udført, og hvordan selskabet nu integrerer livscyklusvurderinger i nye projekter og fremadrettet indarbejder data om løbende vedligehold og opvarmning af ejendommene.

Gode eksempler

Derudover præsenteres otte historisk og arkitektonisk betydningsfulde ejendomme, og hvordan de er restaureret eller transformeret. Selve livscyklusvurderingerne er en nyere praksis i forbindelse med Realdania By & Bygs handlingsplan for samfundsansvar, og derfor rummer præsentationerne mest bagudretterede fleksioner over, hvad der fungerer godt, og hvad der eventuelt kunne have været gjort anderledes.

Man kan blandt andet læse om, hvordan brugen af genbrugsmursten medførte en CO2-besparelse på Hindsgavl Slot og samtidig bidrog til den historiske atmosfære – eller hvordan en gammel garagebygning ved Dyrehave Mølle i Nyborg er transformeret til to nye boliger og har udløst en gevinst for klimaet sammenlignet med at bygge nye boliger.

De øvrige restaureringer, man kan læse om i publikationen, er Marskgården Højergaard, PH's eget hus i Gentofte, Jørn Utzons Romerhus i Helsingør og statshusmandsbruget i Skovbølling. Som alle andre bygninger i Realdania By & Bygs portefølje er de købt, restaureret eller transformeret for herefter at blive lejet ud til nutidig brug på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

 -kis

Læs mere om Byggeri

29/6 2022
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.