scroll
Håndværkerne får tid til at tilpasse sig nedrivningskrav

Håndværkerne får tid til at tilpasse sig nedrivningskrav

Dansk Håndværk gør sine medlemmer opmærksomme på, at der fra 1. juli indføres krav om standardiserede nedrivningsplaner - og autorisationskrav ved nedrivning af bygninger på mere end 250 kvadratmeter

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det skyldes, at Folketinget har vedtaget en lov, der giver Miljøministeriet bemyndigelse til at fastsætte regler med krav om ’selektiv nedrivning.

Det betyder ’hel eller delvis nedtagning af byggerier på en måde, så bygningens materialer adskilles og sorteres under nedtagning’.

Formålet med den nye lovgivning er, at man vil nå mere genbrug af materialerne, samtidigt med at de materialer, der kan indeholde problematiske stoffer, sorteres fra.

Overgangsperiode
Man skulle så formode, at håndværkerne har tid til at sætte sig ind i de nye regler, men Miljøministeren, som skal fastsætte de endelige regler, er endnu ikke klar. Alligevel forventes loven at træde i kraft pr. 1. juli – dog efter en overgangsperiode, hvor branchen kan tilpasse sig de nye krav.

Ændringerne vil først og fremmest betyde forpligtelser for bygherrer og nedrivningsvirksomheder.

Standardiseret nedrivningsplan
Det forventes, at bygherre skal sørge for, at der udarbejdes en standardiseret nedrivningsplan forud for nedrivning af et byggeri. Planen skal indeholde oversigt over, hvilke materialer, byggeriet indeholder, hvordan materialerne forventes håndteret, samt en kortlægning af eventuelle problematiske stoffer.

Det bliver sandsynligvis kommunerne, der skal godkende nedrivningsplaner.

Nedrivningsvirksomhederne skal autoriseres
For nedrivningsvirksomheder betyder de nye regler, at de skal autoriseres og have et kvalitetsledelsessystem for at måtte nedrive bygninger på mindst 250 kvadratmeter.

Nedrivningsvirksomhederne skal udpege en ressource-ansvarlig, som skal sikre, at medarbejdere instrueres i at behandle materialer og affald, så det muliggør en højere grad af genbrug og genanvendelse.

Ikke økonomisk byrde på længere sigt
Dansk Håndværk vurderer, at reglerne vil betyde ekstra arbejde og omkostninger for såvel bygherre, udførende virksomheder og nedrivningsvirksomheder.

Til gengæld vil det på længere sigt føre til reducerede omkostninger til nyindkøb eller salgsværdi for materialer, der kan genbruges.

Det sker dog først, når udbuddet af genbrugte materialer er øget og sat i system på markedsvilkår.

Hvis de er et marked for de genbrugte materialer og aktører på selvsamme marked, vurderer Dansk Håndværk, at reglerne - efter en indkøringsperiode - ikke vil have væsentlig økonomisk betydning for virksomhederne.

14/4 2024