scroll
Kommuner kan tvinge ejere til at betale renovering af forsømte ejendomme

Kommuner kan tvinge ejere til at betale renovering af forsømte ejendomme

Hvis det ulovlige forhold fortsat ikke bringes i orden, kan kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning foretage det nødvendige

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Overalt i landet finder man ejendomme, der ikke bare er så dårligt vedligeholdt, at de udgør et sikkerhedsmæssigt problem, men også skæmmer området i en sådan grad, at det påvirker værdien af de nærliggende ejendomme.

Preben Bang Henriksen (V) har derfor spurgt social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), om hun vil be- eller afkræfte, om en kommune i henhold til Byggelovenkan udstede påbud om vedligeholdelse og oprydning af en ejendom – herunder grund – der henstår i ’usømmelig stand’.

Samtidig vil han vide, om ministeren vil forklare, om kommunen kan foretage oprydning på ejerens regning efter manglende overholdelse af påbuddet.

Sømmelig stand
Pernille Rosenkrantz-Theil understreger, at man som ejer ifølge Byggeloven skal holde ejendommen ’i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand’:

- Bestemmelsen vil imidlertid også kunne anvendes i et vist omfang på ejendommens bebyggede arealer. Det er op til kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed at tage konkret stilling til, om en ejendom er i sømmelig stand.

- Vurderer kommunen, at ejendommen ikke er i sømmelig stand, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunalbestyrelsen skal søge lovliggjort, forklarer ministeren.

Bringes i orden for ejerens regning
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Byggeloven meddele ejeren påbud om at bringe det ulovlige forhold i orden.

Hvis ejeren ikke efterkommer kommunalbestyrelsens påbud, kan det ved dom pålægges ejeren inden for en fastsat tidsfrist og under tvang af fortløbende bøder at bringe forholdet i orden:

- Hvis det ulovlige forhold fortsat ikke bringes i orden, kan kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning foretage det nødvendige for at bringe forholdet i orden, oplyser Pernille Rosenkrantz-Theil.

9/4 2024