Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Konkurser i byggeriet - uge 21

Konkurser i byggeriet - uge 21

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Del artiklen på

Bjørns Tømrerforretning ApS
CVR-nr.: 32267866
Trehusevej 18
8722 Hedensted
Sagsnr.: SKS 41-502/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Horsens, Skifteretten, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, onsdag den 12.06.2019 kl. 10.30, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 9,664492% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Tømreren fra Aarhus ApS
CVR-nr.: 35248838
Søndergade 44, 4
8000 Århus C
Sagsnr.: SKS 43-20409/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Skifteretten, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, torsdag den 13.06.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

ApS af 19 oktober 2011 (tidligere Tømrermester Michael Frøstrup ApS)
CVR-nr.: 33966644
Thit Jensens Vej 61
4700 Næstved
Sagsnr.: SKS 999-779/2018
I ovennævnte konkursbo afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 28.05.2019 kl. 9.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143. Boet afsluttes dog ikke, hvis en fordringshaver stiller sikkerhed for yderligere omkostninger.

MBP Murerforretning ApS (tidl. Byg & Co ApS)
CVR-nr.: 32335993
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Sagsnr.: K 426/17-K
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 100% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 94, mandag den 17.06.2019 kl. 12.00. Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, kan ikke tages i betragtning.

Tagmalere.dk ApS
CVR-nr.: 30520289
Rosenhaven 62
7870 Roslev
Sagsnr.: SKS 5-67/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Viborg, Retssal I, Klostermarken 10, 8800 Viborg, fredag den 14.06.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

KBC Byg ApS
CVR-nr.: 27683959
Jonstrupvangvej 56
3500 Værløse
Sagsnr.: K 1595/18-J
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 29,69208% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 97, mandag den 17.06.2019 kl. 12.00.

Viking Isolering ApS
CVR-nr.: 35526897
Skindergade 15
1159 København K
Sagsnr.: K 2230/19-B
Ved dekret af 09.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 06.05.2019. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K.

BMA Svejs & Montage ApS
CVR-nr.: 36893540
Rødkløvervej 11
8983 Gjerlev J
Sagsnr.: SKS 62-5066/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes til møde på kurator, advokat Lars Grøngaards kontor, Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus, tirsdag den 11.06.2019 kl. 10.00, til prøvelse af krav anmeldt i medfør af konkurslovens §§ 93-95.

PM 2tal Entreprise IVS
CVR-nr.: 38852485
Litorinaparken 43
2680 Solrød Strand
Sagsnr.: SKS 11-378/2019
Ved dekret af 10.05.2019 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.05.2019. Tvangsopløsningsanmodning er modtaget i skifteretten den 04.12.2018, SKS 11-1203/2018, og likvidator er udpeget den 21.02.2019. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge.

J.J. Anlæg ApS
CVR-nr.: 36987022
Thorsvej 21
4100 Ringsted
Sagsnr.: SKS 11-218/2019
Ved dekret af 13.05.2019 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.04.2019. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Thorsvej 21, 4100 Ringsted. Kurator er advokat Stefan Nielsen, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg.

Fair Isolering IVS
CVR-nr.: 38640496
Solhøj 7A
4300 Holbæk
Sagsnr.: SKS 51-209/2019
Ved dekret af 15.05.2019 har Skifteretten i Holbæk taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.05.2019. Selskabet har været under tvangsopløsning i perioden 24.01.2019 til 15.05.2019 efter anmodning af 30.11.2018 om tvangsopløsning indgivet af Erhvervsstyrelsen og modtaget i skifteretten den 05.12.2018. Sagen har været behandlet under SKS 51-628/2018. Kurator er advokat Klaus Søborg Jørgensen, Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk.

Danish Floor System IVS
CVR-nr.: 36452315
Ungarnsgade 76, st tv.
2300 København S
Sagsnr.: K 3746/18-F
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved i medfør af konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Finn Lynge Jepsens kontor, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø, torsdag den 06.06.2019 kl. 09.00, til prøvelse af anmeldte fordringer, jf. konkurslovens §§ 93 - 97.

ApS Vestsjællands Murerfirma
CVR-nr.: 36704292
Gryderupvej 125
4242 Boeslunde
Sagsnr.: SKS 999-409/2017
I ovennævnte konkursbo afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 28.05.2019 kl. 09.00. Boet forventes afsluttet efter konkurslovens § 143.

Kildebyg ApS
CVR-nr.: 37894222
Immerkær 46
2650 Hvidovre
Sagsnr.: K 194/18-K
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved, under henvisning til konkurslovens § 131, til møde på kurator, advokat Anders Bendtsens kontor, Lind Advokataktieselskab, Ved Vesterport 6, 2. sal, 1612 København V, mandag den 03.06.2019 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer af anmeldte krav i medfør af konkurslovens §§ 93-95.

R-Thomsen lukningsentreprise S.M.B.A.
CVR-nr.: 32096689
Tårsvej 29
9740 Jerslev J
Sagsnr.: SKS SKIF-232/2019
Ved dekret af 16.05.2019 har Skifteretten i Hjørring taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.04.2019. Selskabet har hjemsted i Brønderslev-Dronninglund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tårsvej 29, 9740 Jerslev J. Kurator er advokat Erik Bo Sørensen, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring.

Thaysen Byggeforretning, Augustenborg IVS
CVR-nr.: 36066245
Gammel Brovej 18
6440 Augustenborg
Sagsnr.: SKS S01-202/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Sønderborg, Skifteretten, Mødelokale E,  Stationsvej 10, 6400 Sønderborg, mandag den 17.06.2019 kl. 13.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Nothern Light Solutions IVS
CVR-nr.: 38661493
Møllehøj 4
4050 Skibby
Sagsnr.: SKS 3-102/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 11.06.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

MKM Entreprise IVS
CVR-nr.: 37392227
Bredager 54, 2 -4
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 1074/18-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 18.06.2019 kl. 12.00.

DJ Montage ApS
CVR-nr.: 39058243
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 2270/19-F
Ved dekret af 14.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 12.02.2019. Likvidator har været udmeldt den 25.03.2019. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Ingeniørfirmaet Brdr.Nielsen's Eftf. A/S
CVR-nr.: 13192634
Roholmsvej 15
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 312/13-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 18.06.2019 kl. 12.00.

My Group Enterpriser ApS
CVR-nr.: 36048670
Amtsvejen 33
3390 Hundested
Sagsnr.: SKS 3-334/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 11.06.2019 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

AM Byg ApS
CVR-nr.: 31595843
Bobakkan 10, 3 th.
2720 Vanløse
Sagsnr.: K 2773/17-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 18.06.2019 kl. 12.00.

Tagmester ApS
CVR-nr.: 32933947
Håndværkervej 3
3390 Hundested
Sagsnr.: SKS 3-139/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde hos kurator, advokat Gunvor Sundgaard Happe, Amagertorv 11, 1160 København K, tirsdag den 04.06.2019 kl. 14.30, til prøvelse af anmeldte fordringer.

Malermester Jespersen IVS
CVR-nr.: 38433768
Tranevænget 64, st th.
2605 Brøndby
Sagsnr.: K 2279/19-E
Ved dekret af 14.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 03.04.2019. Likvidator har været udmeldt den 09.05.2019. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv., 1271 København K.

Skanderborg Malerfirma af 2013 ApS
CVR-nr.: 28098472
Skanderupgade 22
8660 Skanderborg
Sagsnr.: SKS 41-589/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde hos kurator, advokat Johnny Mæhlisen, Nørre Allé 32, 8362 Hørning, onsdag den 12.06.2019 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer i henhold til Konkurslovens § 97.

bozel byg IVS
CVR-nr.: 36902388
Møllevangen 1
8450 Hammel
Sagsnr.: SKS 61-5255/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Randers, Mødelokale 12, Nørregade 1, 8900 Randers C, tirsdag den 11.06.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

El-Teknik eXperten ApS
CVR-nr.: 38526553
Godthåbsvej 71, st th.
2000 Frederiksberg
Sagsnr.: K 2228/19-K
Ved dekret af 09.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 07.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.03.2019. Likvidator har været udmeldt den 06.05.2019. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K.

Hvidbjerg Murerforretning ApS
CVR-nr.: 30487176
Agerøvej 9B
7960 Karby
Sagsnr.: SKS 8B-489/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Holstebro, Mødelokale 11.1, Stationsvej 58, 7500 Holstebro, mandag den 17.06.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

GH Byggeservice IVS
CVR-nr.: 38876295
c/o Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 2271/19-K
Ved dekret af 14.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 12.02.2019. Likvidator har været udmeldt den 25.03.2019. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Farverland 6, 2600 Glostrup. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

DK Element IVS
CVR-nr.: 37242667
Grundtvigsvej 12
8600 Silkeborg
Sagsnr.: SKS 5-130/2019
Ved dekret af 20.05.2019 har Skifteretten i Viborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.03.2019. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Grundtvigsvej 12, 8600 Silkeborg. Kurator er advokat Torben Krath, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg.

Lynge Byg/Højgaard Nielsen ApS
CVR-nr.: 31598516
Amtsvejen 22
3390 Hundested
Sagsnr.: SKS 3-258/2019
Ved dekret af 20.05.2019 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.05.2019. Kurator er advokat Per Astrup Madsen, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Nytoft Entreprise ApS
CVR-nr.: 37552585
Kragsnapvej 23
7400 Herning
Sagsnr.: SKS 14-155/2019
Ved dekret af 14.05.2019 har Skifteretten i Herning taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.04.2019. Selskabet har hjemsted i Herning Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Kragsnapvej 23, 7400 Herning. Kurator er advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro.

Lazarus Montage S.M.B.A.
CVR-nr.: 34214123
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Sagsnr.: K 2223/19-D
Ved dekret af 09.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 07.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.04.2019. Likvidator har været udmeldt den 24.04.2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Werner Byg A/S Holstebro
CVR-nr.: 32773230
Struer Landevej 20
7500 Holstebro
Sagsnr.: SKS 8B-190/2019
Ved dekret af 20.05.2019 har Skifteretten i Holstebro taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.05.2019. Selskabet har hjemsted i  Holstebro Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Struer Landevej 20, 7500 Holstebro. Kurator er advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29A, 3., 7400 Herning.

JP Montage Aalborg IVS
CVR-nr.: 36540478
Runddyssen 188
9230 Svenstrup J
Sagsnr.: SKS 31-362/2019
Ved dekret af 20.05.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.05.2019. Kurator er advokat Malene Lundgaard Krogsgaard, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg.

Nordic Venti Montage IVS
CVR-nr.: 38913840
c/o Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 2269/19-D
Ved dekret af 14.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 13.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 12.02.2019. Likvidator har været udmeldt den 25.03.2019. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Dansk Anlæg ApS
CVR-nr.: 38812521
Grønkærvej 12
8981 Spentrup
Sagsnr.: SKS 62-5294/2019
Ved dekret af 21.05.2019 har Skifteretten i Randers taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.05.2019. Kurator er advokat Jørgen Lindhardt Steffensen, Østerbrogade 45, 8500 Grenaa.

Valdemargård Totalentreprise ApS
CVR-nr.: 28277768
Varmedalsvej 3
Sundbylille
3600 Frederikssund
Sagsnr.: SKS 3-436/2018
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Peter Frederiksens kontor, Frederiksgade 21, 3. sal, 1265 København K, onsdag den 12.06.2019 kl. 10.00, til fordringsprøvelse af krav anmeldt i medfør af konkurslovens §§ 82 og 95.

Schweitz Byg ApS
CVR-nr.: 37269956
Olaf Poulsens Vej 12
2920 Charlottenlund
Sagsnr.: K 2738/17 J
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Christian B. Elmers kontor, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V, tirsdag den 11.06.2019 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer.

Sisune Byg ApS
CVR-nr.: 27458432
Bregnerød Byvej 2A
3520 Farum
Sagsnr.: K 2178/19-B
Ved dekret af 06.05.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.05.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 22.03.2019. Likvidator har været udmeldt den 10.04.2019. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

NTE Entreprise ApS
CVR-nr.: 31333857
Brudelysvej 15A
2880 Bagsværd
Sagsnr.: K 2290/17-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 11.06.2019 kl. 12.00.

N.F.P Entreprenøren IVS
CVR-nr.: 38731580
Banevænget 5
5270 Odense N
Sagsnr.: SKS S5-367/2019
Ved dekret af 21.05.2019 har Skifteretten i Odense taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.05.2019. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Banevænget 5, 5270 Odense N. Kurator er advokat Tue Lundkvist, Vindegade 74, 3., 5000 Odense C.

JL Handel & Entreprise IVS
CVR-nr.: 36998059
Lindevænget 17
2750 Ballerup
Sagsnr.: K 2237/17-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 11.06.2019 kl. 12.00.

-kj

Læs mere om Byggeri

23/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder