Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Økonomisk rygstød til Thyborøn- og Thorsminde-planerThorsminde Havn.

Økonomisk rygstød til Thyborøn- og Thorsminde-planer

I de kommende år skal Thyborøn- og Thorsminde-området ved Vestkysten udvikle sig til et af 18 stærke feriesteder langs den jyske vestkyst, og Realdania bidrager nu til den lokale udvikling

Del artiklen på

Realdania støtter en såkaldt strategisk-fysisk udviklingsplan for Thyborøn- og Thorsminde-området ved Vestkysten med en halv million kroner. Planen skal bl.a. pege på, hvilke arealer i området, der skal inddrages i udviklingen, og hvordan man kan samtænke investeringer i turisme med investering i andre ting som eksempelvis bygninger og anlæg.

De to kommuner Lemvig og Holstebro sætter stor pris på foreningens opbakning til projektet:

- Det giver et rygstød, at Realdania bakker op om denne del af vækstprojektet for Thyborøn- og Thorsminde-området. Det betyder, at vi får yderligere fremdrift i udviklingen på tværs af begge kommuner og hele området. Og det med afsæt i den nye Udviklingsplan for Vestkysten, siger Erik Flyvholm, der er borgmester i Lemvig Kommune.

Formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune, Søren Olesen, peger også på udsigten til yderligere udvikling i samspil med de lokale aktører:

- Begge områder er allerede i dag knudepunkter for turisme på Vestkysten, men har potentiale til meget mere. Vi får nu mulighed for at gøre byerne og området endnu mere attraktivt og tiltrækkende for turister og investorer, siger han.

Vækst i turismen, men demografisk udfordret
Realdania har også støttet den samlede vestkystplan, der bl.a. har fokus på turismen som driver for udviklingen langs Vestkysten. I planen lægges vægt på at understøtte de lokale potentialer og højne bykvaliteten til glæde for fastboende og turister samt sikre en bæredygtig udvikling, der bevarer og beskytter den unikke natur langs kysten.

- Turisme, som er rodfæstet i særlige lokale potentialer, kan være med til at drive en positiv udvikling i nogle af de områder, der trods vækst i turismen alligevel er udfordret af demografisk udvikling - f.eks. langs Vestkysten, siger sekretariatschef Jens Böhme fra Realdania.

Profil for Vestkysten
Den strategisk-fysiske udviklingsplan er én del af det nye fælles vækstprojekt for Thyborøn - og Thorsminde-området, der dækker hele Veskyststrækningen mellem de to kystbyer. Projektet er født af de to kommuner, Lemvig og Holstebro, samt Dansk Kyst- og Naturturisme med økonomisk støtte fra Region Midtjylland.

Den nyere, fælles udviklingsplan for hele Vestkysten har udpeget Thorsminde og Thyborøn som stærke feriesteder, der skal udvikles videre på via en stribe indsatser.

Med udgangspunkt i en fælles kernefortælling og et fælles brand for hele Vestkysten skal projektet skabe en profil for byerne og området. Profilen skal afspejle det lokale DNA og de stedbundne kvaliteter - og altså samtidig indgå i Vestkystens fælles identitet.

Således skal produktudvikling, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, tiltrækning af investorer og den strategisk-fysiske udviklingsplan understøtte den lokale profil for området og i sidste ende medvirke til at styrke hele Vestkystens identitet.

Arealer og investeringer
Arbejdet med udviklingsplanen skal specifikt anbefale, hvilke arealer og områder, der skal inddrages til udviklingen, og hvilke muligheder, der er for at sammentænke turistudvikling med investeringer i f.eks. klimasikring og miljø.

Udviklingsplanen skal bidrage til at forbedre den kommunale planlægning for turismen og beskrive ønsker til den fysiske udvikling i Thorsminde, Thyborøn og hele lokalområdet.

Målet er at samle lokale aktører og sætte en fælles kurs for både offentlige og private investeringer, der fremmer lokale attraktioner og udvikler nye. Derved skal også skabes større sammenhængskraft i området.

Tidsplan, økonomi og målsætning
Den strategisk-fysiske udviklingsplan bliver udarbejdet i marts-oktober 2019. Politisk behandling foregår i november-december 2019.

Vækstprojektet har en samlet økonomisk ramme på 4,1 mio. kr. Region Midtjylland har bidraget med 1,5 mio. kr. Dansk Kyst- og Naturturisme har bidraget med 600.000 kr., Lemvig Kommune med 750.000 kr. og Holstebro Kommune med 750.000 kr. Projektet løber i to år.

Udviklingsplan for Vestkysten har som mål frem mod år 2025 at skabe en omsætning på 22 mia. kr., 22,9 mio. overnatninger og øge døgnforbruget hos gæsterne med 2,1 % i gennemsnit per år.

-kj

Læs mere om Byggeri

21/3 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder