bygma
bygma
scroll
Naturen skal slippes løs i 15 kommende naturnationalparkerNaturnationalparkerne dækker samlet 25.000 ha. Foto: Janus Clemmensen, Unsplash.

Naturen skal slippes løs i 15 kommende naturnationalparker

I parkerne får natur og biodiversitet førsteprioritet og vil med tiden byde på vildere naturoplevelser. Regeringen nedsætter nu bestyrelser, der skal styrke den lokale indflydelse i Danmarks kommende naturnationalparker

Etableringen af de to første naturnationalparker starter, når de lokale bestyrelser er nedsat, og arbejdet med de næste 13 naturnationalparker fortsætter parallelt.

Det forventes, at etableringen af Naturnationalpark Gribskov og Fussingø kan starte i september 2024.

Der tages hensyn til ynglesæsonen, som strækker sig fra marts til og med august, så etableringen ikke forstyrrer fuglene i området.

Naturnationalparker bliver med vild natur og store græssende dyr. Dyrene skal være med til at skabe en spændende natur med flere levesteder for dyr og planter.

Grøfter, der før blev gravet for at lede vandet væk, forsvinder, så der igen kommer småsøer, vandhuller og sumpe.

- Naturnationalparkerne er afgørende for at give Danmark mere og bedre vild natur. De er centrale for at hjælpe biodiversiteten på vej med store sammenhængende områder, mere varieret natur og krondyr, stude og dådyr.

- Jeg er glad for, at der både er bred politisk opbakning og stor opbakning i befolkningen til etableringen af naturnationalparkerne, og jeg er glad for, at vi nu nedsætter bestyrelser, der skal sikre den lokale opbakning, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Lokale bestyrelser
Friluftsfaciliteter, låger, ruteforløb, og input til den mere specifikke afgrænsning af naturnationalparker.

Det er blandt de ting, som de kommende lokale bestyrelser for naturnationalparker kan få indflydelse på.

For at styrke den lokale inddragelse i naturnationalparkerne går regeringen nu i gang med at nedsætte lokale bestyrelser for alle de 15 naturnationalparker, som indtil videre er besluttet.

Bestyrelserne vil erstatte de nuværende lokale projektgrupper, og organisationer i projektgrupperne er blevet inviteret til at indstille medlemmer til de kommende bestyrelser.

Bestyrelserne kan give input til forvaltningen af den enkelte naturnationalpark.

For at sikre at dyrevelfærden i naturnationalparkerne er i orden har regeringen sidste år besluttet, at dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven skal evalueres, et år efter at de første naturnationalparker med en dispensation er åbnet.

De kommende 15 naturnationalparker skal etableres her:

Gribskov (Gribskov og Hillerød kommuner)
Fussingø (Randers Kommune)
Almindingen (Bornholm Kommune)
Stråsø (Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro kommuner)
Tranum (Jammerbugt Kommune)
Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
Hanstholm (Thisted Kommune)
Husby Klitplantage (Holstebro Kommune)
Kompedal Plantage (Silkeborg Kommune)
Mols Bjerge (Syddjurs Kommune)
Nørlund Plantage og Harrild Hede (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
Draved Skov og Kongens Mose (Tønder Kommune)
Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn (Helsingør Kommune)
Bidstrupskovene (Lejre Kommune)
Ulvshale Skov (Vordingborg Kommune)

-dc

21/2 2024