bygma
bygma
scroll
Producent hæver andelen af genbrugsaluminium i tagvinduerPartnerne sigter efter yderligere reduktioner frem mod 2030. Foto: Velux Gruppen

Producent hæver andelen af genbrugsaluminium i tagvinduer

Velux Gruppen har indgået en aftale med aluminiumsproducenten Novelis, der fremover vil levere aluminium med et højt genbrugsindhold til tagvinduerne fra Velux

Velux Gruppen har indgået et nyt partnerskab med Novelis, verdens største virksomhed for genbrugsaluminium, om at levere valset aluminium med højt genbrugsindhold til tagvinduerne fra Velux.

Med partnerskabet sigter Velux og Novelis efter at nå under 4 kg udledt CO2 pr. kg leveret aluminium fra 2024, hvilket er under halvdelen af det gennemsnitlige klimaaftryk fra størstedelen af det producerede aluminium i Europa.

Genbrugsandel på 70 %
Aluminium fra den nye aftale vil have en genbrugsandel på 70 %, hvilket er en stigning på 30 % i forhold til det aluminium, som Novelis leverer til Velux nu. Med så høj
en andel af genbrugsaluminium reduceres op mod 95 % af CO2-aftrykket, der normalt bruges til fremstilling af konventionelt primært aluminium, fordi der bruges langt mindre energi i processen.

- Aftalen med Novelis markerer vores andet strategiske aluminiumpartnerskab i år, og vi sætter nu ekstra skub på vores arbejde for sænke CO2-aftrykket i vores produkter og værdikæde. Vores scope 3-udledninger er vores største udfordring og også de sværeste at reducere. Netop derfor er partnerskaber afgørende for, at vi kan rykke os langt og hurtigere, siger Nikolaj Cederquist, Vice President for Global Procurement hos Velux.

Aftale er vigtig for at nå mål
94 % af Velux Gruppens klimaaftryk stammer fra materialer, der bliver brugt i virksomhedens produkter. Derfor er samarbejdsaftaler inden for værdikæden helt afgørende for, at Velux når sit 2030-mål om en halvering af scope 3-udledningerne. Derudover har virksomheden et mål om at reducere udledninger i scope 1 og 2 med 100 % samme år.

Velux Gruppen og Novelis har besluttet at fortsætte samarbejdet om at optimere CO2-reduktioner i aluminium og udvikle mere bæredygtige coating-systemer med det mål at opdyrke en mere cirkulær industri for råmaterialer. Et mål som begge virksomheder også vil prioritere i andre langsigtede partnerskaber.

-tmk

11/11 2022