Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Socialdemokratiet blæser til kamp mod social dumpingSocialdemokraterne vil give Skat ret til uden dommerkendelse at kontrollere byggerier på privat grund. (modelfoto)

Socialdemokratiet blæser til kamp mod social dumping

Socialdemokratiet vil i forbindelse med et valgoplæg tage et opgør med det illegale arbejdsmarked og vil slå hårdt ned på ulovlig udnyttelse af arbejdskraft med blandt andet tredobling af bøderne.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er en del af Socialdemokratiets udlændingepolitik, og der peges på, at cirka 20.000 mennesker anslås at opholde sig illegalt i Danmark.

Det kan eksempelvis være afviste asylansøgere, som myndighederne ikke ved, hvor er, fordi de er gået under jorden og lever en skyggetilværelse i Danmark. De ernærer sig måske ved kriminalitet og sort arbejde, der har skabt et egentligt illegalt arbejdsmarked i Danmark.

Derfor foreslår Socialdemokratiet en tredobling af bødestraffen for virksomheder, der bruger illegal arbejdskraft, fratagelse af retten til at drive virksomhed og en styrket myndighedskontrol.

Underminerer vor samfundsmodel
- Vi vil det illegale arbejdsmarked til livs. Vi vil ikke acceptere, at mennesker kynisk udnyttes, og at helt almindelige danske lønmodtagerrettigheder trædes under fode. Selve forudsætningen for, at vi har et stærkt velfærdssamfund, er et velfungerende arbejdsmarked. Det sættes på spil, når der eksisterer et illegalt arbejdsmarked, som underminerer helt almindelige forhold på en arbejdsplads. Eller for eksempel noget så simpelt som at man kan leve af den løn, man tjener. Det underminerer den danske samfundsmodel, når vi i dag har et parallelt og illegalt arbejdsmarked, hvor mennesker uden lovligt ophold arbejder til meget lave lønninger og under helt uacceptable forhold, siger Mette Frederiksen.

Forslagene
- Fratagelse af retten til at drive en virksomhed. Virksomhedsejere skal ved brug af illegal arbejdskraft kunne miste retten til at drive virksomhed.

- Markant højere bøder. Bødestraffen for virksomhedsejere, der bruger illegal arbejdskraft, skal tredobles.

- Styrket myndighedskontrol. Permanent bevilling på 250 millioner kroner årligt til indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft.

- Krav om ID-kort på byggepladser. Der indføres et ID-kort for alle, der arbejder på en byggeplads.

- Skattemyndighederne skal have adgang til byggepladser på privat grund. Skatteministeriet skal igen have de samme muligheder som politiet og Arbejdstilsynet for at undersøge mistænkelige forhold på udendørs byggepladser på privat grund.

- Registrering af nyansatte og ansættelsesbevis på første arbejdsdag. For at lette myndighedernes kontrol i særligt udsatte brancher skal myndighederne kunne pålægge virksomheder at udstede ansættelsesbeviser fra første dag og udbetale løn elektronisk.

- Skærpede regler og øget kontrol på transportområdet For at sikre ordnede forhold for udenlandske chauffører, der kører cabotage i Danmark, skal Godsloven skærpes og udvides, så udenlandske vognmænd bliver omfattet af kravet om, at niveauet i gældende danske kollektive overenskomster skal følges.

Super godt udspil
Forslagene fra Socialdemokratiet bliver godt modtaget af Christian Juhl fra Enhedslisten, der kalder det et ”super godt udspil” for at komme social dumping til livs:

- Jeg glæder mig til et nyt flertal, der vil prioritere indsatsen højt og sikre, at politi, SKAT, Arbejdstilsynet og fagforeningerne får de nødvendige ressourcer og værktøjer til at stoppe den sociale dumping, der dag for dag bliver værre og værre – og i nogle brancher antager slavelignende forhold, siger Christian Juhl.

Læs mere om Byggeri

27/5 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder