LCA
LCA
scroll
Testbyggeri skal vise om tegl er mere CO2-neutralt end træDe eksperimenterende byggerier skal udvikle konkrete eksempler på, hvordan man kan fremme udviklingen af sunde, effektive og klimamæssigt bæredygtige nybyggerier. Foto: Lars Gundersen.

Testbyggeri skal vise om tegl er mere CO2-neutralt end træ

Hvad er mest bæredygtigt – tegl eller træ? I et nyt udviklingsprojekt sammenligner Realdania By & Byg de to materialers klimabelastning.

Realdania vil opføre to nye udviklingsbyggerier, ’MiniCO2 etagehusene’, i Kanalbyen i Fredericia. Mens det første hus bygges med mest muligt brug af træ, bygges det andet med tegl som primært materiale. På sigt skal de to huse og dermed også materialerne sammenlignes, så man kan blive klogere på, hvordan der fremover kan bygges med så lavt et CO2-aftryk som muligt.

MiniCO2 etagehusene er et blandt flere projekter i Realdania By & Byg, der skal understøtte foreningen Realdanias filantropiske mål om at fremme et effektivt, sundt og bæredygtigt byggeri. Andre projekter knytter sig til bæredygtighed i restaurering og transformation af eksisterende bygninger og bæredygtighed i arealudvikling.

Materialer sammenlignes
MiniCO2 etagehusene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt med CO2-brillen på at teste materialernes styrker og svarheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v.

- Vi er glade for at kunne igangsætte endnu et udviklingsbyggeri, som skal hjælpe med at vise veje til at reducere byggeriets CO2-udledning. Med det nye byggeri i tegl kan vi nu sammenligne de to materialers CO2-aftryk, når de anvendes i et etageboligbyggeri med alle de funktions- og kvalitetskrav, der stilles hertil. Målet er ikke at finde en ’vinder’, men at udfolde de styrker og svagheder, hvert materiale fremviser, så vi på sigt kan anvende hvert materiale optimalt – også set i en klimakontekst, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Det nye udviklingsbyggeri i tegl opføres med helt samme rammevilkår og samme forsøgsdesign som etagebyggeriet i træ for at sikre så få variabler som muligt – bortset fra byggematerialet. Det bliver en mindre etageboligejendom i fem etager med fire boliger på i alt ca. 600 brutto etagekvadratmetre. Byggeriet opføres indenfor et normalt anlægsbudget – og med samme budget som søsterbyggeriet i træ. Begge byggerier skal opnå en DGNB Guld certificering for at sikre en holistisk bæredygtighedsambition.

Hvordan kan man bygge mere CO2-venligt?
Etagebyggerierne opføres som ’monomaterielle huse’ – dvs. at hhv. træ og tegl benyttes som materiale i så mange af byggeriernes dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ og tegl som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, tilgængelighed af ressourcer og byggetid.

De to udviklingsbyggerier skal også vise nye løsninger indenfor det anvendte primære materiale. For tegls vedkommende kan nye løsninger for eksempel vise sig i arbejdet med præfabrikationer, brugen af statiske buer samt skærpede beregninger, så buffermateriale eventuelt kan reduceres.

Da udviklingsbyggeriet handler om nybyggeri med nye materialer, vil der ikke blive brugt genbrugstegl. Til gengæld kan der være fokus på mørteltyper, som kan afrenses, således at murstenene kan adskilles og engang blive til fremtidens genbrugstegl.

Deling af viden med den samlede byggebranche
Som en del af projektet vil nyeste viden fra forskningsmiljøer, materialeproducenter/ leverandører samt rådgivere blive inddraget i udviklingen af byggeriet. Løsningerne vil efterfølgende blive stillet til rådighed for alle. Undervejs i byggeriet vil der blive målt systematisk på bygningernes CO2-aftryk.

Det første spadestik til træbyggeriet forventes at blive taget i efteråret 2022. Teglbyggeriet forventes at gå i jorden omkring sommeren 2023.

-tmk

25/2 2022