left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Trods kommende CO2-krav: Alarmerende få har sat konkrete målsætninger 26 % af de adspurgte udpeger ikke løbende virksomhedens væsentlige negative miljø- og klimapåvirkninger, viser undersøgelsen blandt andet.

Trods kommende CO2-krav: Alarmerende få har sat konkrete målsætninger

En medlemsundersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser, at lidt over halvdelen ikke har sat sig konkrete reduktionsmål for deres virksomheds CO2-udslip, mens 34 % endnu ikke har en politik for diversitet og ligestilling

Del artiklen på

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har undersøgt, hvordan det står til med arbejdet med både den grønne, sociale og økonomiske bæredygtighed hos foreningens medlemmer. Undersøgelsen, som tager temperaturen på implementering af foreningens Charter for Samfundsansvar, viser bl.a., at 65 % af de adspurgte virksomheder har en strategi for bæredygtighed.

Medlemsundersøgelsen viser, at det kun er 53 %, der har sat konkrete mål for reduktion af CO2, og det giver anledning til bekymring, lyder det fra Christina Schultz, der er sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

- Hele branchen står overfor en stor omvæltning, når der i januar 2023 vil træde nye regler i kraft omkring krav til LCA-analyser på alt nybyggeri og konkrete CO2 krav til nybyggeri over 1000 m2. Samtidig vil indfasningen af flere krav fra EU’s Green Deal, herunder bl.a. EU-Taksonomien, have fokus på den økonomiske, grønne og sociale del af byggeriets produktion - både i Danmark og gennem leverandørkæder i udlandet. Her vil man blive bedømt ud fra sin evne til at bidrage til en bæredygtig udvikling og reelle fremskridt, der kan dokumenteres. Man skal altså være i stand til at svare på, hvad man konkret gør for at nedbringe sit klimaaftryk på en systematisk måde, siger hun og fortsætter:

- Så byggebranchen har travlt, hvis man vil være på forkant, når den nye lovgivning træder i kraft. Der er også mange fordele at hente ved at blive mere konkret og målbar i sin bæredygtighedsstrategi – også på den sociale og økonomiske dagsorden. F.eks. kan man gøre sin virksomhed mere attraktiv over for investorer og for brugere af byggeriet, som også i stigende grad har fokus på bæredygtighed. Så en klar opfordring til at udarbejde bæredygtighedsstrategier med konkrete mål.

Undersøgelsen er bygget op om FBSAs Charter for Samfundsansvar, der er en fælles hensigtserklæring, som alle medlemmer skriver under på ved indmeldelse i foreningen.

Charteret er bygget op om den tredobbelte bundlinje, UN Global Compacts principper og Verdensmålene, som er omsat til konkrete målsætninger for bygge- og anlægsbranchen.

Undersøgelsen spørger ind til medlemmernes arbejde med både den grønne, sociale og økonomiske bæredygtighed. Den blev sendt til FBSA-medlemmer i foråret 2022. I alt har 55 personer svaret på undersøgelsen ud af i alt 115 medlemmer.

Det er første gang, at FBSA har foretaget undersøgelsen, så den vil fungere som benchmark for en årlig undersøgelse af fremdrift på Charterets principper.

- Det er positivt at se, at så mange af vores medlemmer har en strategi for bæredygtighed. Vores medlemmer er frontløberne inden for den bæredygtige udvikling i branchen, og de har et højt ambitionsniveau, men vi kan også se, at der er behov for at udvikle klarere målsætninger for branchen, så vi ved, hvad vi sigter efter, siger Christina Schultz.

-dc

Læs mere om Byggeri

19/12 2022