Aktuelle nyheder - Byggeri

Tusinder af potentielle lærepladser i InfrastrukturaftalenTransportminister Trine Bramsen og formand for BAT-kartellet Claus von Elling

Tusinder af potentielle lærepladser i Infrastrukturaftalen

En analyse udført af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for BAT-kartellet viser, at Infrastrukturaftalen kan skabe omkring 4.650 lærlingekontrakter og dermed en god mulighed for at få uddannet flere faglærte.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er efterhånden ingen hemmelighed, der vil opstå en nærmest katastrofal mangel på faglært arbejdskraft inden for de kommende år.

Det er skønnet, at behovet ligger på cirka 60.000 årsværk, og der er et potentiale for, at godt og vel 4.650 af disse kan skabes i form af lærlinge i forbindelse med, at Infrastrukturaftalen føres ud i livet, de kommende 15 år.

Det svarer til at cirka 2.000 flere lærlinge får en håndværkeruddannelse, og dertil kommer flere uddannede på de andre brancher og uddannelser.

Skæpper 300.000 kroner årligt i statskassen
Det vil ikke mindst betyde et stort positivt bidrag til de offentlige finanser konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en analyse udført for BAT-kartellet.

Analysen blev offentliggjort tirsdag eftermiddag på et pressemøde ved byggepladsen på Naturhistorisk Museum i København, og der deltog også transportminister Trine Bramsen og formanden for BAT-kartellet Claus von Elling.

De flere faglærte, der må forventes at følge af Infrastrukturaftalen, er en god forretning for statskassen, idet en erhvervsuddannelse ’set over livet’ er en millionforretning for de offentlige finanser, der forbedres med cirka 300.000 kroner årlig, hvis man løfter en ufaglært dagpengemodtager til beskæftigelse gennem en faglært uddannelse.

Mangler stærk lærlingetradition
På bagrund af analysen har BAT-kartellet en række ideer til en metode for og en struktur til, hvordan Vejdirektoratet og Banedanmark konkret kan opfylde målsætningen om flere lærlinge med maksimal effekt.

Der peges ikke mindst på, at anlægsbranchen ikke har i samme stærke lærlingetradition, som den der kendes fra byggebranchen. Derfor har udbygningen at infrastrukturen i form af veje og jernbaner ikke traditionelt generet mange lærepladser.

Der skal altså ske forandringer, hvis målsætningen og ambitionerne skal indfries, og det forudsætter en fokuseret, målrettet indsats fra Vejdirektoratet og Banedanmark.

Begrænset erfaring i at have lærlinge

- Mange af de bydende entreprenører har kun begrænset erfaring eller slet ingen erfaringer med at have lærlinge og praktikanter. Derfor er en ’håndholdt’ indsats fra bygherren oftest en forudsætning for målopfyldelsen i forhold til lærlingeklausuler, siger Claus von Elling blandt andet.

Han efterlyser, at Banedanmark og Vejdirektoratet i deres bygherreorganisationer har de fornødne kompetencer i forhold til erhvervsuddannelsessystemet, opfyldelse af lærlingeklausuler og i forhold til at vejlede og retlede entreprenørerne i disse spørgsmål:

- Når man stiller nye krav som bygherre, så skal man også tilpasse sin organisation til at fremme disse krav og sikre målopfyldelsen, siger Claus von Elling, der opfordrer Banedanmark og Vejdirektoratet til at gå i dialog med andre offentlige bygherrer, som har høstet erfaringer med lærlingeklausuler.

Lærlingeklausuler er vigtige
Skal målet om de mange lærlinge nås, er det nødvendigt, at de offentlige bygherrer i forbindelse med kontraktindgåelser beskriver over for entreprenøren, hvordan lærlingeklausulen skal opfyldes igennem en lærlingeplan, der er en del af kontrakten:

- Det skal være gjort klart for de bydende, at lærlingeklausulerne er vigtige og, at der vil blive lagt vægt på dem i forhold til tildeling af opgaven, siger Claus von Elling.
For at sikre opfyldelsen af lærlingeplanen er der på de enkelte projekter en løbende dialog og kontrol af om lærlingeklausulen opfyldes, og om lærlingeplanen følges.

Ligesom manglende opfyldelse af lærlingeplanen skal have mærkbare økonomiske konsekvenser. Det skal ogs¨å overvejes, om der desuden kan tages initiativer, der øger trivslen blandt lærlingene.

Mangler forståelse for det danske erhvervsuddannelsessystem
Claus von Elling siger til BygTek, at vi står i en situation, hvor der mangler masser af faglært arbejdskraft til den grønne omstilling, og her er Infrastrukturaftalen en god mulighed for at uddanne mange af disse faglærte.

- Det vil være fuldstændig tåbeligt ikke at forsøge at få det mest optimale ud af aftalen. Vores oplevelse har været på eksempelvis både Storstrømsbroen og ved byggeriet at Odense Universitetshospital, er man først bagefter får understreget lærlingeklausulernes overholdelse.De entreprenører, der vinder opgaverne, har ingen forståelse for det danske uddannelsessystem. Det giver nogle komplikationer, når de store opgaver skal i EU-udbud, og det kan man ikke lovgivningsmæssigt regulere på. Men man kan i hvert fald sikre sig, at dem, der byder på opgaven, har gjort det helt klart, hvordan de vil overholde klausulerne omkring uddannelse af lærlinge, siger BAT-kartellets formand.

Krav til lærlingeplan
Lærlingeplanen skal som minimum beskrive:

- Hvilke uddannelser der indgår og anvendes i opgaveløsningen
- Hvornår og hvilket antal lærlinge der anvendes
- Hvordan oplæringen af lærlingene struktureres
- Hvordan eventuelle rekrutteringsudfordringer håndteres
- Aftaler med uddannelsesinstitutioner


Læs mere om Byggeri

29/6 2022
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.