LCA
LCA
scroll
Brancheforening betaler stor del af kontingentet tilbageBranchedirektør Bent Juul Jørgensen

Brancheforening betaler stor del af kontingentet tilbage

Et stort overskud i brancheorganisationen DM&E – Danske Maskinstationer & Entreprenører – betyder, at bestyrelsen har besluttet at tilbagebetale otte procent af medlemskontingentet for 2022/2023

Det store overskud skyldes blandt andet, at medlemsvirksomhederne har benyttet organisationens kursustilbud og rådgivning. Desuden har DM&E budt velkommen til mange nye medlemmer i det forgangne regnskabsår

Der tilbagebetales i alt 716.000 kroner, varende til otte procent af det indbetalte kontingent for 2022/23.

Branchedirektør Bent Juul Jørgensen forklarer, at der utraditionelle skridt skyldes, at bestyrelsen i sommeren 2023 besluttede kun at hæve kontingentet med 4,4 procent, på trods af, at det gennem mange år har været politikken at lade kontingentet følge stigningen i nettoprisindekset, som sidste år var på 8,8 procent.

Populære kurser
Organisationens kurser har været meget populære blandt medlemmerne, og de har bidraget væsentligt til organisationens økonomiske resultat.

Medlemmerne har også nydt godt af husets faglige konsulenter, som har travlt med at rådgive om blandt andet arbejdsmiljø og trivsel for de ansatte.

Mange medlemsvirksomheder vil også have råd om, hvordan de kan drive deres forretning bedre og mere miljøvenligt.

- Vi har været glade for at kunne bistå vores medlemmer blandt andet i forbindelse med den grønne omstilling, og at kunne støtte hver enkelt virksomhed med de ændringer der sker i branchen, nu hvor samfundet skal klimasikres, siger Bent Juul Jørgensen.

Derudover har organisationen solgt rekord mange produkter, herunder de branchespecifikke værktøjer som DM&E Kloakmodul, Skiltemodul og Kortportal.

13 lokale foreninger
DM&E er opdelt i 13 lokale foreninger samt en specialforening fordelt i hele Danmark. Grundet deres store indsats er medlemstallet vokset, og i 2023 har DM&E kunnet byde velkommen til 51 nye virksomheder - det er en nettotilgang på 18 medlemmer.

Det betyder, at organisationen nu har 701 medlemmer indenfor maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skov-entreprenører.

- Årsagen til den store medlemstilgang skyldes i høj grad også lokalforeningernes indsats for at skabe et fællesskab for deres medlemmer med gode faglige og sociale arrangementer. Og mange nye medlemmer melder sig ind på opfordring fra andre medlemmer, forklarer Bent Juul Jørgensen.

Rød tråd i kommunikationen
Branchedirektøren nævner også en rød tråd i kommunikationen, ligesom medlemmerne har været ambassadører for foreningens visuelle identitet:

- Det gælder særligt vores nye logoer, som sidder på mange medlemmers maskiner og biler i hele landet. Det er samtidig lykkes at skabe stor synlighed i fag- og dagspressen med dækning af emner med stor spændvidde fra vores arbejde i EU og til lovlig kørsel med jorddumper. slutter Bent Juul Jørgensen.

DanB

17/1 2024