LCA
LCA
scroll
- Kun i fællesskab kan vi udvikle os på de aktuelle dagsordener Formanden for Dansk Materielforening, Dan Vorsholt, håber, at der kommer en afgiftsnedsættelse på biodiesel. Det skal hjælpe branchen med at nå sine grønne mål. Foto: Jesper Blæsild.

- Kun i fællesskab kan vi udvikle os på de aktuelle dagsordener

Det er ikke hver dag, en ny brancheforening opstår. Ikke desto mindre var det tilfældet i foråret, hvor Dansk Materielforening så dagens lys ved en stiftende generalforsamling 19. april på Industriens Hus i København

Af Chris Kragh

Foreningen ligger under Dansk Byggeri, og den henvender sig til leverandører, udlejere og entreprenører.

Men hvorfor denne nye forening? Hvorfor var den nødvendig?

- Vi står over for nogle udfordringer i branchen, som vi kun kan løse som fællesskab mellem udlejere, brugere og materielejere. Derfor er det vigtigt, at vi er samlet, fortæller formand for foreningen, Dan Vorsholt.

Indtil for nylig var han administrerende direktør for GSV, nu er han formand for virksomhedens bestyrelse. En af grundene til det er netop for at kunne koncentrere sig mere om det taktiske og strategien over for de udfordringer, branchen står i.

Her peger han helt konkret på tre emner: Klima, mere diversitet i branchen og digitalisering.

Vil gerne være grønnere
Hvis vi starter med den første, klima, så er byggebranchen en af de helt store syndere. Og det bliver alle dele af byggebranchen naturligvis nødt til at forholde sig til.

- Og det gør vi bedst i fællesskab. Jeg oplever, at vores branche gerne selv vil være grønnere, og der er jo allerede konkrete ting, der har ændret sig de senere år. For eksempel er der begrænsninger på, hvilke maskiner der må køre inde i det centrale København, siger Dan Vorsholt.

Især de store maskiner kræver kæmpe motorkraft for at kunne levere, og her er teknologien afgørende for, hvordan og hvor hurtigt det kan gå med den grønne omstilling. Et faktum, Dan Vorsholt igen ser som en fordel at stå sammen om, når det kommer til påvirkning af politikerne. For det er supernemt at stå på Christiansborg og pålægge en hel branche nogle mål.

- Men teknologien skal jo være der, så de er realistiske. Jeg synes, det er helt fair, at vi som branche skal følge med tiden og gøre noget for at forbedre klimaet. Men teknologien skal være der, og heldigvis sker der en stor udvikling i disse år. For eksempel arbejdes der med at få maskiner på helt op til 25 ton til at kunne køre på batterier. Det er meget spændende.

- Men bæredygtighed er mere end CO2. Det er jo også et spørgsmål om, hvad sådan en maskine koster, hvad vi kan leje den ud til, og om den kan holde til en fuld arbejdsdag. Det er jo sådanne dilemmaer, vi gerne skal have løst, og det, tror jeg på, vi kommer i mål med på sigt. Vi skal bare være med om bordet som fællesskab for at kunne påvirke beslutningstagerne bedst muligt og sammen skabe de bedste økonomiske betingelser for branchen, siger brancheformanden.

Byggebranchen er da også knap så kulsort, som den har været. Det er ikke længere blot de store filterløse dieselmaskiner, der mosler rundt ude på byggepladserne og ved motorvejsbyggerierne. Rigtig mange kører på biodiesel, hvor reduceringen af CO2-udledningen er på op til 90 %. Her kunne Dan Vorsholt godt ønske sig, at der kom en afgiftsnedsættelse på biodiesel for at hjælpe branchen på vej. Og så tror han på, at brint kan blive en mulighed for de helt store maskiner.

Forskellighed skal der til
En anden ting, Dansk Materielforening har fokus på, er, at der skal mere diversitet i branchen. Karikeret beskrevet har den været befolket af mande-mænd med alt, hvad det indebærer af sprog, udsmykning og mentalitet. Og selvom kalenderne med de letpåklædte damer og kassevis af bajere er efterladt engang i fortiden, så er der stadig langt mellem kvinderne, folk med handicaps og minoriteter i branchen.

- Og det kan og skal vi gøre bedre. Ikke alene for at følge med tiden. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være, siger Dan Vorsholt.

- Der leveres bedre resultater, når der er en mere sammensat medarbejderskare. Det viser alle mulige undersøgelser. For slet ikke at tale om arbejdsmiljøet. Her viser vores undersøgelser, at i de afdelinger, hvor der er en bredere kønsfordeling, der er medarbejdertilfredsheden ganske enkelt større. Og det smitter videre af på kundetilfredsheden, som jo så igen kan aflæses på bundlinjen, så det hele hænger sammen, siger Dan Vorsholt.

Spår stor udvikling
Præcis hvordan man skal løse udfordringen med at få en mere forskelligartet medarbejdersammensætning, har han ikke et enkelt bud på. For det er en proces. Men alene det, at der kommer flere faggrupper ind i processen, det hjælper.

- Vi arbejder jo med procesoptimering på en helt anden måde, end vi gjorde for blot ti år siden. Jeg vil faktisk vove den påstand, at vi kommer til at se en større udvikling i vores branche indenfor de næste fem år, end vi har set de seneste tyve, siger Dan Vorsholt.

Én ting er, at der kommer nye generationer ind på arbejdsmarkedet, som har et andet syn på sig selv og andre, og som vil have noget andet ud af deres arbejdsliv end blot at tjene penge. En anden ting er, at man bruger langt mere data end nogensinde før for at optimere processer og udnytte tid og ressourcer langt bedre, vurderer Dan Vorsholt.

Her er det afgørende, at både de praktiske faggrupper og de teoretisk funderede arbejder tæt sammen. Og den forbindelse betyder, at alle i branchen alt andet lige vil komme i tættere kontakt med hinanden. Uanset om man sidder i en af de store maskiner og graver ud til en motorvej, eller om man sidder bag en computer ved et skrivebord og analyserer de data, maskinen sender ind.

Alt hænger sammen
- På den måde hænger digitaliseringen tæt sammen med de to andre udfordringer, vi har talt om. Klima og diversitet i rekruttering. For vi bruger data i et helt andet omfang end nogensinde før, og det er fantastisk, at vi kan bruge det til udvikling, i stedet for at den slags kommer til at basere sig på, hvad nogen synes eller har en holdning til.

- Med data får vi konkret viden at analysere på og optimere ud fra. For eksempel har vi allerede brugt det til at minimere tomgang på maskiner, og på et år er det lykkedes os at spare indkøb af 1000 maskiner, som så ikke skulle produceres. Det er noget, der betyder noget, men det er også en ny måde at gå til vores branche på, siger Dan Vorsholt.

Har I været lidt konservative i jeres branche med at tilpasse jer nogle dagsordener?

- Måske. Men vi er nødt til at turde. Vi er nødt til at være en del af løsningen, og det, oplever jeg, at langt de fleste i branchen gerne vil. Nu har vi skabt et forum, hvor vi er begyndt at tale åbent om det og handle på det. Det venter jeg mig meget af, siger formanden.

31/10 2023