left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - EntreprenørMateriel

Materieludlejer gør maskinparken mere grøn- Vi har fokus på det grønne materiel og har da også flere maskiner på el-motor i kikkerten, som vil være at finde i vores maskinpark i fremtiden, siger Jacob Bo Sørensen.

Materieludlejer gør maskinparken mere grøn

Nordjysk Lift har fokus på den grønne omstilling og udvider maskinparken med mere zero emission materiel og det er kun en begyndelse

Del artiklen på

Samfund - Grøn omstilling

I Danmark står bygge- og anlægsbranchen for ca. 30 % af den samlede CO2-udledning. Branchen står altså overfor enorme forandringer, hvis Danmarks mål om reducering af klimagasudledning med 70 % skal nås i år 2030.

Byggeriet står altså overfor store forandringer i fremtiden, og allerede i de seneste år er efterspørgslen på grønt byggeri og dermed bl.a. grønt materiel steget. Vejen er altså banet for de miljøvenlige, CO2 neutrale maskiner eller zero emission – som de også kaldes.

- Vi ved, at der bliver udledt en del C02 i byggeribranchen, hvilket vi naturligvis gerne vil hjælpe med at få mindsket. Derfor har vi også udvidet vores udvalg af zero emission materiel med 7 mini-dumpere TC50-e fra mærket Messersi, der er batteridrevne, udtaler Jacob Bo Sørensen, direktør i Nordjysk Lift.

Maskinerne er gode for arbejdsmiljøet
Udover at zero emisson maskinerne ingen CO2 udleder og dermed er miljøvenlige har de også en lang række andre fordele. Zero emission maskinerne eksponerer heller ikke håndværkerne for sundhedsskadeligt partikeludslip og er derudover støjsvage, hvilket også har en påvirkning på arbejdsmiljøet. Yderligere kan der arbejdes på alle tider af døgnet uden at genere naboer og derved effektivisere arbejdet, overholde tidsplanen og spare penge. Derfor er disse zero emission maskiner også især gode til byer og indendørs arbejde.

- Vi er stolte over at være de første i Danmark, der kan tilbyde vores kunder denne nye miljøvenlig mini-dumper. Vi har fokus på det grønne materiel og har da også flere maskiner på el-motor i kikkerten, som vil være at finde i vores maskinpark i fremtiden, siger Jacob Bo Sørensen.

Grønt samarbejde med Bonderøven fra TV
Udover at hjælpe byggeribranchen med en grønnere omstilling samarbejder Nordjysk Lift med Hjørring Kommune og Bonderøven, Frank Erichsen, om at gøre Hjørring Kommune til en naturkommune. Her skal den vilde natur genskabes i bl.a. rundkørsler og grøfter for dermed at skabe levesteder for sommerfuglearter, bier og øvrige insekter, som er ved at uddø i Danmark.

-jhn

 

Fakta om den nye Mini-dumper
Mini-dumperens (TC50-e fra Messersi) kompakte design bevirker, at den er ideel til steder, hvor pladsen er trang. Yderligere kan den bruges indendørs pga. dens batterimotor. Mini-dumperen er med tip og har to hastigheder, høj og lav hastighed. Mini-dumperen er udstyret med bælter, som sørger for høj stabilitet i alle situationer. Mini-dumperen har en læssekapacitet på 500 kg.

Læs mere om EntreprenørMateriel

2/7 2020
EntreprenørmaskinerBelysningBrancheforeningByggepladsindretningByggerådgivningByggestrømContainerContainer, BrugteContainer, IsoleretContainer, KøbContainer, LejeDræningGummihjulslæsserHavnerenoveringHejsHydrauliske pumperKontorvogneKranerLandmålingLasereLifteLiftudlejningMaskinstyringMaterielopbevaringMinigraverMinilæsserNaturgenopretningNedskæring og demonteringOpvarmningOversvømmelserPavillonerRendegraverRullestilladsSalg af lifteSandafretter til minigraverSaxliftSemimobilkranerStigerStilladserTårnkranerTeleskoplæsserUddannelseUdlejningVakuumløfterVejesystemerTilføj dit firma her.
Send en mail.