LCA
LCA
scroll
Ingen slinger i valsen: Lindab bruger egne produkter i stor lagerudvidelseByggeriet ventes færdigt til august eller september 2023.

Ingen slinger i valsen: Lindab bruger egne produkter i stor lagerudvidelse

4000 m2 lager og produktion er ved at blive opført hos Lindab i Jels. Gravemaskinerne er kommet i gang efter nytåret, og når tilbygningerne til efteråret er færdige, bliver det et skoleeksempel på virksomhedens eget fokus på effektivitet og bæredygtighed

I den sydlige udkant af Jels er der lige nu godt gang i anlægsaktiviteter hos Lindab. Leverandøren til byggeriet har netop taget første spadestik til en udvidelse af lageret på 2000 m2 og en lige så stor udvidelse af produktionsfaciliteterne.

– Vi har en stærk organisation i Jels, hvor medarbejderne yder en fantastisk indsats for Lindab og vores kunder. Med den store succes, vi har oplevet over mange år, er det derfor naturligt, at vi udvider vores kapacitet inden for lager og produktion, forklarer produktionsdirektør Brian Rasmussen.

Han bakkes op af produktionschef Orla Bork.

– Som leverandør til byggeriet er vi inde i en transition, hvor vi kontinuerligt designer nye produkter til bæredygtigt byggeri. Samtidig tænker vi hele tiden bæredygtighed ind i eksisterende produkter og produktionsprocesser. Ved at investere i en mere effektiv, automatiseret produktion og nyt lager kan vi endnu bedre vise vejen frem mod en bæredygtig fremtid for byggeriet, siger han og fortsætter:

– Samtidig får vi med udvidelsen et bedre arbejdsflow i produktionen og på lageret, og det styrker vores konkurrenceevne. Mens vi på samme tid forbedrer arbejdsmiljøet med færre tunge løft og skæve vrid.

Bæredygtigt byggeri med egne produkter
Lindab fik byggetilladelsen fra Vejen Kommune i begyndelsen af 2023 og ser det nye byggeri som en kærkommen mulighed for at vise virksomhedens kompetencer frem på en attraktiv facon.

– Med nybyggerierne tilstræber vi at bygge bæredygtigt og med mindst mulig CO2-belastning. Det giver mening for klimaet og kloden, men også for den samlede driftsøkonomi, fordi bæredygtighed jo dybest set handler om at spare og genbruge ressourcer, forklarer Orla Bork.

Ifølge produktionschefen tager Lindab dermed sin egen medicin ved anvendelse af egne miljødeklarerede produkter.

Konkret bliver der installeret solceller på taget af de nye bygninger, og sammen med en varmepumpe fra 2022 er det med til at minimere Lindabs CO2-udledning, mens det på grund af svingende og højere elpriser er en rentabel investering.

Virksomheden har planlagt at benytte en række af egne produkter i byggeriet. Det drejer sig blandt andet om sandwichpaneler til facaden, porte, tagrender og tag – alle med EPD’er (miljøvaredeklarationer, der viser produktets miljøpåvirkning).

Endelig leverer man også selv ventilationsløsningen, hvor den nyeste teknologi er med til at sikre en komfortabel hverdag for medarbejderne. Desuden er Lindabs nyeste teknologier inden for brandsikkerhed også tænkt ind i ventilationsanlægget.

Byggeri er uddannelsesplads
For en byggeaktør er det oplagt at bruge en byggeproces til at skabe en masse brugbare erfaringer. Det har Lindab tænkt sig at udnytte.

– Nu får vi jo en unik mulighed for at følge et professionelt byggeri over de næste mange måneder, og den chance må vi ikke misse. Som regel leverer vi jo produkter til andres byggerier, og i de tilfælde er vi jo ikke så dybt involverede i hele byggeprocessen, og hvordan vores produkter indgår i den samlede løsning, forklarer Brian Rasmussen.

– Konkret er det meningen, at vi i løbet af byggeriet tilrettelægger en form for uddannelsesforløb i specifikke byggeprocesser for vores medarbejdere, siger han.

-dc

21/2 2023