LCA
LCA
scroll
Afstand giver stor fordel til gymnasierneStudenter har kortere til deres uddannelsessted end erhvervsskoleelever

Afstand giver stor fordel til gymnasierne

Erhvervsskoleelever har meget længere til skolen end gymnasieeleverne. Når de unge skal vælge ungdomsuddannelse, betyder det noget for dem, hvor langt de får i skole

Af Dan Bjerrng
Christiansborg

Der er stor forskel på, hvor langt de unge har til den ungdomsuddannelsesinstitution, de ønsker som deres 1. prioritet.

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, om ansøgere har mere end 45 minutters rejsetid til deres foretrukne valg af ungdomsuddannelse, og de viser, at erhvervsuddannelserne er den ungdomsuddannelse med den største andel af ansøgere med lang transporttid.

Høj geografisk dækning af stx
Samlet set har 48 procent af ansøgerne til erhvervsskolerne mere end 45 minutter til deres foretrukne uddannelse, mens det kun gælder for 12 procent af ansøgerne tilstx (studentereksamen).

Det viser ifølge børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, at den geografiske dækning af tx er høj, samt det forhold at langt fra alle erhvervsuddannelser udbydes på alle erhvervsskoler.

Erhvervsuddannelser diskrimineres
Samtidig er de geografiske forskelle i rejsetid til stx generelt mindre.

I Nordsjælland og Nordjylland har henholdsvis 64 - og 59 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne over 45 minutters transporttid, når de skal i skole.

Til sammenligning gør det sig kun gældende for 13 procent af ansøgernes 1. prioritet på erhvervsuddannelserne i de centrale hovedstadskommuner.

I Nordsjælland er der kun 10 procent af ansøgerne til stx, der har mere en 45 minutters rejsetid til deres 1. prioritet, mens det i Nordjylland gælder for 19 procent.

Ikke lige adgang
Mattias Tesfaye understreger, at tallene tydeligt viser, at der ikke er lige adgang til de forskellige ungdomsuddannelser:

- De unge, der overvejer andet end det klassiske gymnasium, får ofte meget langt i skole. Det er et problem. Det må ikke være geografien, der afgør de unges valg af ungdomsuddannelse, siger han.

16/6 2024