LCA
scroll
Arbejdsgivere betaler 10 millioner kroner for telefonpasning to gange dagligPolitikerne på Christiansborg har skabt et bureaukratisk AFU-monster

Arbejdsgivere betaler 10 millioner kroner for telefonpasning to gange daglig

Er det politikernes alvor at behandle erhvervslivets penge på den måde, mens alle taler om at reducere de administrative byrder

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Dansk Håndværk har været stærkt kritisk over for bureaukratiet i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), der bruger 98 kroner til administration, hver gang de udbetaler en krone til fondens egentlige formål. Og så har de kun løst to sager på et helt år

Det er dog lykkedes Dansk Håndsværks direktør, Morten Frihagen, at finde et enkelt punkt, hvor fonden har succes.

AFU er nemlig pålagt et servicemål om, at 80 procent af alle besvarede opkald til deres kundeservice skal besvares inden for tre minutter:

- I følge årsrapporten er det i 90 procent af tilfældene lykkede at tage telefonen indenfor tre minutter efter at den begyndte at ringe, fortæller han.

Telefonen ringer kun to gange daglig
Tallet dækker dog kun besvarede opkald og fortæller ikke, om der også var ubesvarede opkald.

Men telefonen hos AFU har kun ringet 400 gange i løbet af året – altså omtrent to gange på hver arbejdsdag:

- Det kan være forklaringen på, at det er lykkedes medarbejderne at sidde klar og stort set hver gang nå frem til telefonen indenfor tre minutter – både ved det opkald, der kom om formiddagen, og det, der kom lidt hen på eftermiddagen.

- Også selv om det har taget fokus fra at rotere de to verserende sager imellem skrivebordene, konstatering fra Dansk Håndværks direktør.

Formue på over 41 millioner kroner
AFU havde i 2022 opbygget en formue på 41,7 millioner kroner. Derfor er erhvervslivets indbetaling til fonden midlertidigt sat på pause.

Men med administrative udgifter på omkring 10 millioner kroner om året og nogle mindre beløb til det egentlige formål, vurderer Morten Frihagen, at der ikke går længe før kassebeholdningen er svundet så meget ind, at virksomhedernes millioner må rulle igen:

- Man må spørge, om det virkeligt er politikernes alvor at behandle erhvervslivets penge på den måde, mens alle taler om at reducere de administrative byrder, siger han.

Håbløse sager mod konkursboer
Da regeringen indførte ordningen, gjorde Dansk Håndværk det tydeligt, at ordningen er urimelig:

- Men vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at danske arbejdsgivere skulle betale 10 millioner krone for telefonpasning af 400 årlige opkald og håbløse sager mod udenlandske konkursboer, der allerede er rippet for enhver værdi - for så at udbetale mindre beløb til dem, der egentligt skulle have gavn af ordningen, slutter Morten Frihagen.

Dansk Håndværk understreger, at det er helt rimeligt, at holde de udenlandske ansatte skadesfri, hvis de bliver snydt for deres løn.

Men at det bør ske på en måde, hvor det udbetalte beløb som minimum ikke er mindre end omkostningerne ved at drive systemet, og primært gennem betaling fra de virksomheder, der hyrer udenlandske entreprenører.


9/4 2024