LCA
LCA
scroll
Asbest på OUH er ikke farligtOdense Universitets Hospital

Asbest på OUH er ikke farligt

Ifølge TV2 smuldrer gulvene i de lange kældergange under Odense Universitets Hospital, og flere steder indeholder de asbest

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann(DF) har på baggrund af en artikel på TV2’s hjemmeside – ’Asbestholdige gulve på stort hospital revner og smuldrer’ – spurgt indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), om det er sundhedsmæssigt ansvarligt at lade sundhedspersonalet på OUH arbejde på smuldrende gulve, der indeholder asbest.

Han henviser til, at asbest kan forårsage ardannelse på lungerne og efterlyser initiativer fra ministeren, der kan rette op på problemet.

Asbest var lovligt
Gangene under hospitalet bliver ifølge TV2 brugt til transport på cykler og trucks, ligesom der er ansatte, som skal rundt på hospitalet.

Bygningen er opført i perioden 1962 til 1967, da asbestholdige produkter blev anvendt helt lovligt.

Ifølge OUH er der konstateret asbest i cirka fem procent af gulvbelægningen i tunnelsystemet. Et autoriseret asbest-saneringsselskab har udbedret skader og inddæmmet dem efter Arbejdstilsynets forskrifter. Der er efterfølgende taget støvprøver, som alle var fri for asbest.

Arbejdstilsynets regler
Sophie Løhde henviser i sit svar til, at Arbejdstilsynet har fastsat regler om asbest i arbejdsmiljøet.

Det fremgår af disse regler, at arbejdsgiveren skal sørge for, at asbestholdige materialer anvendt indvendigt i bygningen indkapsles eller fjernes, når materialerne er beskadigede eller i øvrigt indebærer risiko for udsættelse for asbeststøv:

- Denne udbedring skal i videst muligt omfang sikre, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for asbeststøv, oplyser ministeren.

Ikke sundhedsfarligt
Hun understreger, at hvis arbejdsgiveren overholder reglerne, ’er det ikke sundhedsfarligt at arbejde i bygningen’:

- Det er regionerne, der har ansvaret for drift af sygehusene, herunder ejendomsdrift og vedligeholdelse. For OUH er det derfor Region Syddanmark, der har ansvaret for at sikre, at de fysiske rammer overholder gældende lovgivning og øvrige regler vedrørende arbejdsmiljø, slutter Sophie Løhde.

8/5 2024